Bijdrage Stichting Hulpfonds Hellendoorn voor schoolgeld

  Zonder foto

HELLENDOORN - Ouders die moeite hebben om te voldoen aan financiële verplichtingen voor hun schoolgaande kind komen mogelijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van het schoolgeld of de ouderbijdrage. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op het Kindpakket van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. Op de website van de stichting staat een rekentool waarmee zij kunnen nagaan of dit voor hen van toepassing is. Hier staat ook hoe zij de vergoeding kunnen aanvragen. Een mail sturen naar kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl of bellen met 06-49 81 48 27 kan ook.

Sport of cultuur
Financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld de contributie van de sportclub van kinderen of voor culturele activiteiten kan aangevraagd worden via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Meer informatie hierover is online te vinden. 

Over de stichting
Stichting Hulpfonds Hellendoorn is in 2006 opgericht om inwoners van de gemeente Hellendoorn die in financiële problemen zijn gekomen of die over weinig geld beschikken, te ondersteunen. Het Hulpfonds is een onafhankelijke stichting die nauw samenwerkt met andere organisaties in de gemeente Hellendoorn.

Kindpakket
Daarnaast voert het Hulpfonds nog twee regelingen uit om inwoners in de gemeente Hellendoorn financieel te ondersteunen:

- Het Kindpakket, voor kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in een situatie dat er geen geld is voor bijvoorbeeld een nieuw paar schoenen, voor zwemles of om mee te gaan op schoolreis.

- De Gebruiksgoederenregeling, voor mensen die zelf niet voldoende geld hebben om bijvoorbeeld een nieuwe koelkast, wasmachine, televisie, fiets of computer aan te schaffen als de oude stuk is gegaan.

Meer berichten