ZINiN Bibliotheek heeft kwaliteit op orde

ZINiN Bibliotheek heeft kwaliteit op orde

  Nieuwsflits

De ZINiN Bibliotheek heeft 12 januari opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet ZINiN aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Nadat ZINiN in december uitgeroepen is tot ‘Best presterende bibliotheek van Nederland’ is deze certificering een nieuwe en welkome bevestiging om op de ingeslagen weg voort te gaan.

De ZINiN Bibliotheek scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft ZINiN de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Compliment voor alle betrokkenen

ZINiN is erg blij met de uitslag. Chris Funk, directeur: “Het behalen van deze certificering is een compliment voor iedereen die hierbij betrokken is: medewerkers, vrijwilligers en samenwerkende partners. De bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Voor ons is het dus belangrijk te luisteren naar de behoeftes van de inwoners en daar onze dienstverlening en activiteiten op af te stemmen en waar mogelijk samenwerkingen te zoeken met andere (maatschappelijke) organisaties en instanties”.

Interne samenwerking impuls voor mogelijkheden en kwaliteit

Volgens de auditor van CBCT: “De intensivering van de interne samenwerking binnen ZININ tussen bibliotheek, theater en het Toeristisch Bureau Hellendoorn vergroten de kennis, vaardigheden en innovatiedrang bij de ZINiN Bibliotheek en dat geeft een impuls aan de mogelijkheden en het kwaliteitsniveau.”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Meer berichten