Week van Gebed alleen online

Week van Gebed alleen online

  Nieuwsflits

De Week van Gebed wordt gehouden van 17 tot en met 24 januari. Christenen komen in deze week samen rond het thema ‘blijf in Mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’, voor bezinning en gebed, voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld.

Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom. Op zondag 17 Januari wordt de Week van Gebed in alle kerken onder de aandacht gebracht en de Bijbelse waarde van het gebed benadrukt. Men volgt nauwgezet de ontwikkelingen omtrent corona en de geldende overheidsadviezen. Fysieke aanwezigheid is helaas niet mogelijk. 

Maandag 18 januari verzorgt ‘Beth Shalom’ een online gebedsavond waarin men samen gaat bidden voor kerk en wereld, Fred Noordstar leidt de avond, tijdstip 19.00 tot 20.00 uur. Deelname kan door een e-mail te sturen naar tichelermarcel@gmail.com, de link wordt dan toegestuurd.

Dinsdag 19 januari staat de Kleine Kapel, Noetselerweg 55, tussen 8.00 en 19.00 uur open voor individueel gebed. Via e-mailadres wkaljouw@solcon.nl kan worden ingeschreven per gebedsblokje van een uur. Van 19.00 tot 20.00u sluit ds. Wil Kaljouw de gebedstijd af met een online avondviering. De viering is te volgen via de link op www.pgnijverdal.nl en facebookpagina ‘Kleine Kapel Noetsele-Nijverdal’.

Woensdag 20 januari is er een online gebedsavond ‘bidden met muziek’ in de Vrij Evangelische Gemeente, verzorgd door ds. Laura van Weijen, tijdstip 19.00 tot 20.00 uur. De avond is te volgen via de link op www.veg-nijverdal.nl.

Donderdag 21 januari wordt in de ‘Oale Grieze’ in Hellendoorn, een avond met liturgisch gebed verzorgd door Gerard Legtenberg en ds. Jan Dirk Wassenaar, tijdstip 19.00 tot 20.00 uur. De avond is te volgen via de link op www.pghellendoorn.nl.

Vrijdag 22 januari wordt een speciale online avond over gebed georganiseerd voor en door jongeren, onder leiding van ds. Albert Jan Holsappel van ‘de Levensbron’, vanaf 19.30 uur. Deelname kan door een e-mail te sturen naar predikant@delevensbron-nijverdal.nl, de link wordt dan toegestuurd.

De Week van Gebed wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in ‘de Levensbron’, op zondag 24 januari. Ds. Eli Lopolua en ds. Lennart Aangeenbrug gaan hierin voor, de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het combo van ‘de Levensbron’. Tijdens de dienst is er een symbolisch moment met vertegenwoordigers van de deelnemende kerken. Tijdstip van 19.00 tot 20.30 uur. De dienst is te volgen via de link op www.delevensbron-nijverdal.nl.

De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn. Voor informatie kan men terecht bij Laura van Weijen (0548-615528 / lvanweijen@gmail.com ) of Marcel Ticheler (0548-619647 / tichelermarcel@gmail.com) Kijk ook op de website van de Raad van Kerken: http://www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden