Voortgang boswerk De Sprengenberg


Foto:

Voortgang boswerk De Sprengenberg

  Nieuwsflits

Haarle - Langs de Bergweg Haarle en de Van Heekweg liggen houtstapels. Want Natuurmonumenten is op De Sprengenberg (Nationaal Park Sallandse Heuvelrug) aan het werk voor meer leven in het bos, biodiversiteit dus. Bijkomend voordeel is dat op bepaalde plekken historische elementen prachtig zichtbaar worden.

Men is in oktober begonnen en hoopt dat het hout voor de jaarwisseling is afgevoerd. Her en der zijn paden door de machines niet in de staat zoals men die gewend is. Dat gaat men herstellen.

Bergweg Haarle Westflank

Men werkt langs de Bergweg Haarle en in het begrazingsgebied van de Schotse hooglanders. Het doel is meer zonlicht op de bodem te krijgen. Hiervan profiteren insecten en koudbloedige dieren, zoals levendbarende hagedis en hazelworm. Het hout wordt afgevoerd over de Bergweg Haarle, Paltheweg en een stukje Van Heekweg. Uiteraard proberen we de overlast verder tot een minimum te beperken.

Natuurlijk bosbeheer

Natuurmonumenten streeft naar bossen met zo veel mogelijk leven en variatie. Soms heeft de natuur een steuntje in de rug nodig. Met name in voormalige productiebossen. Op de open plekken die ontstaan, komt het zonlicht weer op de bodem. En dat is cruciaal voor heel veel leven. Deze reguliere boswerkzaamheden passen in het bosbeleid van Natuurmonumenten over omgang met bos. Dit beleid is vorig jaar na een achterbanraadpleging herzien.

Zie: www.natuurmonumenten.nl/nieuws/omgang-met-bos-aangepast-na-gesprek-met-leden

Meer berichten