Lokaal Hellendoorn verbaasd over optimisme plannen N35


Foto:

Lokaal Hellendoorn verbaasd over optimisme plannen N35

  Nieuwsflits

Nijverdal/ Haarle - Lokaal Hellendoorn is verbaasd over de vreugde van wethouder Beintema voor de opwaarderingsplannen van de N35. En dan vooral in relatie met de verkeersveiligheid voor de Haarlenaren. Thea ten Have van Lokaal Hellendoorn: "Wij kunnen ons voorstellen dat de gemeente Raalte verheugd is, maar Lokaal Hellendoorn is verbaasd over de vreugde van wethouder Beintema en teleurgesteld over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg voor onze gemeente. Volgens Lokaal Hellendoorn zal er sprake zijn van toename van het verkeer op de N35 door de genomen maatregelen. Hierdoor zal de verkeersveiligheid en leefbaarheid op het deel N35 Haarle eerder verslechteren dan verbeteren."

"De gekozen oplossing voor een extra opstelstrook bij de afslag Tunnelweg zal de doorstroming van het verkeer op de N35 bevorderen maar de oversteekbaarheid verslechteren. Ook zal de situatie op de kruising met de Stationsweg verslechteren door meer verkeer en een hogere snelheid op de N35. In Haarle zal een soort flessenhals ontstaan doordat andere delen worden aangepakt. Het is jammer dat geen oplossing is gezocht voor het hele traject."

Er is volgens Lokaal Hellendoorn geen sprake van een duurzame oplossing naar de toekomst en de problemen in Haarle worden niet opgelost, maar verergeren.

"Ook hebben we tot op heden geen enkele valide motivatie van Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn gekregen waarom de kruisingen in Haarle onderaan de prioriteitenlijst zijn gekomen. Wel is er budget voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N35 voor een fietsbrug ter hoogte van de Sallandse Berg. Deze staat niet in verhouding met de problematiek van de oversteken in Haarle en is met name gericht op het oversteken van toeristen en recreatiefietsers," weet Ten Have. "De inwoners van Haarle aan beide kanten van de N35 moeten dagelijks voor school, bezoek aan de voorzieningen in Haarle en woon-werkverkeer (o.a. ook het landbouwverkeer) de levensgevaarlijke N35 oversteken."

De partij stelt daarom voor om het beschikbare budget voor het deel van de N35 van de Salland Twente tunnel tot aan Mariënheem te prioriteren op basis van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Ook begrijpt Lokaal Hellendoorn niet dat de afslagen bij Fakkert richting Zwolle meer prioriteit hebben gekregen.

Wethouder Beintema geeft aan zich binnen de gemaakte afspraken in te zetten voor een ongelijkvloerse kruising. Ten Have: "Wij vragen de wethouder tijdens het Raadsplein op 1 december aan te geven hoe realistisch en haalbaar zijn voorstel is. Hoe en waar denkt de wethouder deze te realiseren en hoe deze te financieren? Tevens vragen we de wethouder aan te geven wat het gevolg zal zijn van sluipverkeer wat door het dorp Haarle zal gaan. Wij stellen de wethouder alvast voor, voor dit doel een dringend beroep te doen op 20 miljoen euro (overschot) welke de provincie reserveerde voor de N35. Wij zullen u hierbij ondersteunen met een motie."

Meer berichten