CDA Hellendoorn wil veilige N35 voor Haarle

CDA Hellendoorn wil veilige N35 voor Haarle

  Nieuwsflits

Haarle - Minister Van Nieuwenhuizen heeft de afgelopen week toegezegd werk te willen maken van de nodige maatregelen op de N35 die bijdragen aan de doorstroming en veiligheid van deze rijksweg. Zowel het Rijk als de Provincie Overijssel investeren ieder € 100 miljoen in deze aanpak van de N35.

Hiermee is afgesproken dat de N35 tussen Wijthmen en knooppunt Raalte een stroomweg wordt van 100 km/u met vijf ongelijkvloerse kruisingen en een weg die om Mariënheem heen wordt geleid. In Haarle ontstaat de mogelijkheid om de kruisingen veiliger te maken wat de doorstroming ten goede zal komen. Dit is het positieve resultaat van een gezamenlijke inzet van zowel aanwonende Plaatselijk Belang verenigingen alsook de partijlijnen van gemeente, provincie en landelijke CDA vertegenwoordigers.

Veiligheid

Het CDA Hellendoorn vindt de overeengekomen maatregelen echter nog niet voldoende omdat hiermee de veiligheid van de bewoners in Haarle onvoldoende verbetert. Weliswaar worden de kruispunten zodanig ingericht dat de doorstroom verbetert maar voor een oplossing wat betreft veiligheid van overstekende schoolkinderen en bewoners van het gebied wordt niet voorzien in deze maatregelen.

Het CDA blijft daarom aandacht vragen om met name voor dit gebied maatregelen te treffen waarbij de voorkeur uitgaat naar ongelijkvloerse kruisingen. De CDA-partijgenoten in de Provinciale Staten hebben al toegezegd hiervoor aandacht te hebben. Het onlangs verspreidde persbericht vanuit CDA Provinciale Staten geeft al aan dat bij het ontwerpen van de uitwerkingsplannen vanuit de nu al beschikbare middelen mogelijkheden liggen voor meer veiligheidsmaatregelen voor Haarle binnen het traject Mariënheem – Nijverdal. Samen met de inwoners van met name Haarle zal CDA Hellendoorn de lobby bij de Provinciale Staten en het Rijk voortzetten om ook voor Haarle tot duurzame en veilige toekomstgerichte oplossingen te komen.

Meer berichten