Start Kerstactie voor de Minima 2020 Raad van Kerken


<p>Raad van Kerken doet een dringend beroep op u.</p>

Raad van Kerken doet een dringend beroep op u.

(Foto: )

Start Kerstactie voor de Minima 2020 Raad van Kerken

  Nieuwsflits

Nijverdal - In verband met de coronaproblematiek wordt door de Raad van Kerken een aangepaste ‘Kerstactie voor de Minima’ gehouden. 

Donderdag 3 december wordt de actie gestart, niet zoals andere jaren bij één van de scholen in de gemeente, maar met het aanbrengen van een groot aantal spandoeken met de uitnodigende tekst: ‘help ons a.u.b.!’

Dit jaar wordt afgezien van het inbrengen en inpakken van levensmiddelen ten behoeve van kerstpakketten. Door de coronaproblematiek is deze wijze van inzamelen en inpakken te risicovol. 

In plaats van een kerstpakket wordt met de hulp van een klein aantal vrijwilligers aan de zo’n 750 minimagezinnen een enveloppe overhandigd met daarin een cadeaubon, een attentie en belangrijke informatie over mogelijke hulpvragen. 

Het gezin wordt met deze bon in de gelegenheid gesteld om naar eigen keus, extra kerstinkopen te doen bij een supermarkt. De Raad van Kerken hoopt op deze wijze de minimagezinnen en alleenstaanden, met de feestdagen in zicht, toch een “steuntje in de rug te geven”. 

Via de spandoeken laat de Raad van Kerken weten dat er géén inzameling van producten is, maar dat er geld nodig is om de actie te laten slagen.

De Raad van Kerken en de met haar samenwerkende organisaties hoopt dat veel bedrijven, particulieren en scholen ons dit jaar willen steunen met een financiële bijdrage. Dan alleen slaagt deze bijzondere Kerstactie.

Steun is mogelijk via bankrekening nummer: NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

Meer berichten