Tegemoetkoming accommodatiekosten culturele organisaties

  Nieuwsflits

Nijverdal - De gemeente Hellendoorn komt wijk-, dorp-, jeugd- en culturele organisaties, die voor hun accommodaties de afgelopen maanden wel de kosten zagen doorlopen, maar hun inkomsten in verband met coronamaatregelen grotendeels zagen verdampen, financieel tegemoet.

Het gaat om het kwijtschelden van huur- of gebruikersvergoedingen als organisaties een gemeentelijke accommodatie gebruiken of om een concrete financiële bijdrage van meestal € 1.000,- als organisaties hun gebouwen in eigendom hebben. Gekozen is voor een simpele ondersteuning zonder dat daar allerlei bureaucratische aanvraagprocedures aan verbonden zijn. Het college spreekt van een hart onder de riem voor organisaties die een belangrijke maatschappelijke en/of culturele functie vervullen.

Behalve ZINiN en HOI Media gaat het om wijk- en buurtverenigingen, dorpshuizen, scouting, muziekverenigingen en musea. Met de tegemoetkoming is voor 2020 een bedrag gemoeid van € 85.668,-. Het rijk heeft via het gemeentefonds voor dit soort ondersteuning middelen beschikbaar gesteld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden