Foto:

Aangepaste Kerstactie voor Minima

  Nieuwsflits

Nijverdal - De Raad van Kerken is gestart met het gereed maken van aangepaste spandoeken, die in de eerste week van december worden geplaatst langs de wegen in de gemeente.

Met deze spandoeken wordt een oproep gedaan om de “Kerstactie voor de Minima” dit jaar niet te steunen met levensmiddelen, maar met een financiële bijdrage.

Dit jaar ontvangen de ± 700 minimagezinnen, vanwege de Coronaproblematiek, geen kerstpakket maar een cadeaubon. Het gezin wordt dan in de gelegenheid gesteld om zelf voor een bedrag van € 25,= extra kerstinkopen te doen bij een van de twee JUMBO filialen in Nijverdal. De Raad wil op deze wijze de minimagezinnen i.v.m. met de feestdagen een ‘Steuntje in de rug” geven. Het aankopen van zo’n groot aantal cadeaubonnen lukt alleen, indien veel bedrijven, organisaties, scholen en particulieren besluiten de actie financieel te steunen via bankrekening NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

De Raad werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de actie samen met de volgende organisaties: Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, de plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Trefpunt Minima, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Noabers voor Noabers, Stichting Maatschappelijk Werk “Avedan” en de Stichting BOOM.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden