Foto:

VVD luidt noodklok wegens erbarmelijke gemeentefinanciën

  Nieuwsflits

Nijverdal - De VVD is bedroefd over de toestand waarin het gemeentelijke huishoudboekje zich verkeert. "Niet eerder hebben we zulke grote meerjarige tekorten gezien," zegt fractievoorzitter Winnie Müller. In een brandbrief aan de coalitiepartijen (CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66) roept de VVD-fractie op om de begroting, zoals deze dinsdag voorligt, af te wijzen.

Donkerrood zijn de cijfers voor de komende jaren. Bij elkaar opgeteld zal de gemeente volgens de prognose op dit moment op een tekort uitkomen van €5.142.000,- in 2023. Hierbij is al rekening gehouden met de verhoging van de OZB-belasting van dit jaar. De VVD-fractie ziet dit tekort als het falen van gemeentelijk (financieel) beleid.

Herkomst kosten

Müller: "Uit analyse van de VVD blijkt dat we afgezet tegen vergelijkbare buurgemeentes schrikbarend hoge kosten hebben. Per inwoner kost het draaiende houden van de gemeente Hellendoorn maar liefst €200,- meer dan in Raalte of Hof van Twente. Dat valt terug te leiden naar de hoeveelheid FTE’s in dienst bij de gemeente. Dit is namelijk bijna anderhalf keer meer dan in de eerdergenoemde gemeentes. Het huidige kostenplaatje is zo niet meer houdbaar."

Inkomsten

De laatste tijd wordt er in het nieuws veel gesproken over tekorten bij gemeentes als gevolg van te weinig inkomsten van het rijk. "De gemeente Hellendoorn probeert dit argument ook te gebruiken om te verantwoorden waarom zij het financieel zo slecht doet," geeft de fractievoorzitter aan. "Dit argument klopt van geen kant. De afgelopen jaren heeft Hellendoorn meer gekregen van het rijk dan buurgemeentes. Daarnaast heft Hellendoorn (veel) meer OZB-belasting. Aan de inkomsten van de gemeente ligt het huidige tekort dus niet. Er is in Hellendoorn sprake van jarenlang faalbeleid, jarenlang wegkijken en jarenlang niet verantwoordelijkheid durven nemen."

Begroting 2021

De begroting die voorligt deze dinsdag is volgens de VVD-fractie schandalig voor de inwoner. "Opnieuw wordt de OZB-belasting verhoogd (7,5%), nadat woningbezitters vorig jaar al met een verhoging van 17,5% zijn geconfronteerd. Hierdoor wordt het probleem van het gemeentelijk falen bij de inwoners en de bedrijven gelegd." Dit is onbegrijpelijk voor de VVD-fractie. Daarom zal de VVD de begroting dinsdag afwijzen.

Brandbrief

In een brief aan de coalitiepartijen (CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66) heeft de VVD met klem een oproep gedaan om tevens de begroting, zoals die nu voorligt, af te wijzen. "De wethouder moet terug naar de tekentafel. Er moet een nieuwe begroting worden opgesteld waarin de kern van de financiële problemen wordt opgelost. De inwoner moet niet langer betalen om het circus in het Huis van Cultuur en Bestuur te laten draaien. Nee: men moet kijken naar hoe zaken efficiënter kunnen; wat uitbesteed kan worden; of de gemeente met minder mensen aan de slag kan. Kortom, er moet gesneden worden in de torenhoge kosten. Dit is de enige duurzame oplossing op de lange termijn. De VVD hoopt dat de rest van de gemeenteraad op eenzelfde manier tot een oplossing wil komen."

Meer berichten