SGP: 'Verruiming voor schaderegeling kanaal Almelo-de Haandrik'

  Nieuwsflits

Daarlerveen - De schaderegeling voor gedupeerden rondom kanaal Almelo-de Haandrik, zoals voorgesteld door Gedeputeerde Staten, wordt verruimd. Op initiatief van de SGP komen ook pandeigenaars die tot 16 juni dit jaar een pand aankochten in aanmerking voor een vergoeding.

Aanvankelijk zouden panden die aangekocht zijn na 1 januari 2019 niet in aanmerking komen voor een vergoeding. In de commissievergadering van 21 oktober vroeg Statenlid Jan Jonker (SGP) al om de datum van pandaankoop gelijk te trekken met de datum dat de schademeldingen ingediend moesten zijn, 16 juni 2020.

Om dat te verwezenlijken dient de SGP met de gehele Provinciale Staten woensdag een amendement in. Eerder al riep de fractie op om ‘ruimhartig’ en ‘barmhartig te zijn. “Er is veel nood en leed”, zegt Jonker. “Het is ongekend en uniek wat zich heeft afgespeeld en nog afspeelt rondom het kanaal Almelo-de Haandrik.”

Tegelijkertijd wil de SGP-fractie zorgvuldigheid en vertrouwen aan de dag leggen. “Als het blijkt dat er aantoonbare schade is, dan wordt de schade vergoed. En daarvan wordt niemand uitgesloten in dit gebied.”

De provincie moet eigenaren van de panden financieel tegemoet komen, om hen de mogelijkheid te geven om ‘eigen expertise’ of contra-expertise in te kunnen zetten. “Dat is redelijk een billijk”, vindt Jonker. Een motie om daarvoor een regeling te treffen heeft eveneens de steun van de volledige Provinciale Staten.

Als het aan de SGP ligt, gaat de provincie voortvarend aan de slag met het vergoeden van schades. “Er is veel verwarring en onbegrip. Er moet hard gewerkt worden aan goede communicatie en we moeten zorgen dat we het vertrouwen van de gedupeerden herstellen”, besluit Jonker.

Meer berichten