Opbrengst collecte in Daarlerveen

  Nieuwsflits

De collecte voor de nierstichting heeft in Daarlerveen 670,52 euro opgebracht. De collecte voor handicap 562,13 euro.

Dit is een hele mooie opbrengst. Iedereen hartelijk bedankt, die deze collectes tot een succes heeft gemaakt.

Meer berichten