Aangepaste kerstactie Raad van Kerken voor minimagezinnen


<p>Ook de offici&euml;le start van de actie zal niet op de bekende wijze plaats kunnen vinden.</p>

Ook de officiële start van de actie zal niet op de bekende wijze plaats kunnen vinden.

(Foto:Jenne Brinks)

Aangepaste kerstactie Raad van Kerken voor minimagezinnen

  Nieuwsflits

Nijverdal - In verband met de coronaproblematiek, is door de Kerngroep van de Raad van Kerken intensief van gedachten gewisseld over de mogelijkheden voor het organiseren van een aangepaste “Kerstactie voor de Minima”. Een actie, waarbij de kans op een besmetting van medewerkers en cliënten tot een minimum wordt beperkt.

De Kerngroep is tot de conclusie gekomen dat een veilige actie organiseren mogelijk is indien wordt afgezien van inbrengen en inpakken van levensmiddelen ten behoeve van kerstpakketten. Door de corona problematiek is deze wijze van inzamelen en inpakken te risicovol.

Wat, rekening houdende met het voorgaande, overblijft is een kerstactie waarbij we, met de hulp van een zo gering mogelijk aantal vrijwilligers, aan de ± 750 minimagezinnen een enveloppe overhandigen met daarin een cadeaubon, een attentie en belangrijke informatie voor de cliënten.

De gezinnen kunnen dan naar eigen keus, voor een bedrag van € 25.= extra kerstinkopen doen bij een supermarkt. De Raad van Kerken hoopt op deze wijze veel minimagezinnen en alleenstaanden, met de feestdagen in zicht, toch nog “een steuntje in de rug” te geven.

Door de Kerngroep wordt extra aandacht gevraagd en besteed aan de PR. De spandoeken langs de diverse wegen zullen mede i.v.m. de Coronaproblematiek van aanvullende informatie worden voorzien. De Raad van Kerken spreekt de hoop uit dat bedrijven, particulieren en scholen, die de kerstactie in de voorgaande jaren vaak op een fantastische manier hebben gesteund met het inbrengen van levensmiddelen, ons dit jaar willen steunen met een financiële bijdrage.

Steun is mogelijk via bankrekening nr:

NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

De Raad van Kerken hoopt in 2021 de “Kerstpakkettenactie voor de Minima” weer op de bekende traditionele wijze te organiseren.

Meer berichten