Bijzondere dienst

  Nieuwsflits

Elke eerste zondag van oktober is het in de kerken Israëlzondag. Waarom? Omdat de kerken in de jaren na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog (6 miljoen Joden vermoord!) zich realiseerden hoe fundamenteel hun band is met het Joodse volk.

Elke eerste zondag van oktober is het in de kerken Israëlzondag. Waarom? Omdat de kerken in de jaren na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog (6 miljoen Joden vermoord!) zich realiseerden hoe fundamenteel hun band is met het Joodse volk.

De keuze viel op de 1e zondag van oktober, want in de weken eromheen worden altijd belangrijke Joodse feesten gevierd. Dat is ook dit jaar zo. Op 19 en 20 september is het Joods Nieuwjaar (Rosj Hasjana). Dan volgen de dagen van inkeer, die uitlopen in Grote Verzoendag (Jom Kippoer), dit jaar op maandag 28 september. Van 3-10 oktober viert Israël vervolgens het Loofhuttenfeest en op zondag 11 oktober is het “Vreugde der Wet”. Genoeg redenen om in deze weken daar verder bij stil te staan.

Er worden verschillende thema’s aangereikt om Israëlzondag te vieren op zondag 4 oktober. Het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal stimuleert kerken in de gemeente Hellendoorn en Twenterand om hierbij aan te sluiten en er zijn diverse thema’s en handreikingen beschikbaar.

Het thema dat de Protestantse Kerk Nederland dit jaar aan de Israëlzondag op 4 oktober heeft gegeven, is: “Kies voor het leven”. Men hoopt dat er bij u ook een Israëldienst is en anders is er vast wel een dienst bij u in de buurt.

Meer berichten