Steun voor toekomstplannen Sallandse Heuvelrug

  Nieuwsflits

De twee Overijsselse Nationale Parken Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug hebben plannen gemaakt om nog aantrekkelijker te worden. Het provinciebestuur ondersteunt de plannen en vraagt Provinciale Staten mee te betalen aan de uitvoering. Met de steun krijgen de parken meer mogelijkheden om fysiek te groeien en ontstaat meer ruimte voor toerisme, educatie en leefbaarheid. Ook wordt een aantal provinciale doelen makkelijker gehaald, zoals de aanpak van droogte.

De Sallandse Heuvelrug kenmerkt zich vooral door een glooiend heidelandschap. Zes gemeenten werken er samen. De parkorganisatie heeft de ambitie om het grootste aaneengesloten droge heidegebied van Noordwest-Europa te worden (60.000 ha). De naam van het park wordt dan aangepast naar Sallandse Heuvelrug & Twentse Reggedal.

Tuin van Nederland

“Overijssel noemt zichzelf nog wel eens ‘de tuin van Nederland’. In die tuin passen deze twee bijzondere parken uitstekend. Twee parken die straks nog mooier en groter zijn en helpen om meer toeristen naar Overijsel te trekken”, aldus een enthousiaste gedeputeerde Roy de Witte. Hij is vooral ook blij dat de plannen bijdragen aan het beter spreiden van toeristen. “Dat speelt rondom Giethoorn, maar ook bij de Sallandse Heuvelrug. Daar krijgen met name omliggende dorpen een belangrijke functie, zodat bezoekers niet alleen kunnen genieten van de bijzondere natuur, maar ook van de cultuur, activiteiten en voorzieningen daarbuiten.”

Duurzame landbouw

Ook Gert Harm ten Bolscher is te spreken over de voorliggende plannen. “De biodiversiteit neemt straks verder toe in de natuurgebieden en tegelijk worden ook duurzame vormen van landbouw gestimuleerd. Dat zijn uitdagingen waar we als provincie ook vol op mee bezig zijn.” In Salland ziet de gedeputeerde dat de plannen voor een ondergrondse en bovengrondse (drink)waterwinning helpen om de droogte en het drinkwatertekort in dat deel van Overijssel te verminderen.

Samen aan de slag

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om het gereserveerde bedrag van één miljoen euro, uit het coalitieakkoord, beschikbaar te stellen voor de plannen. Wanneer een positief besluit volgt, is de kans groot dat ook een subsidie van het Rijk volgt. De parkorganisaties kunnen dan in de gebieden aan de slag. In de parkorganisaties participeren ook gemeenten en natuurorganisaties, en economische belangenorganisaties. Ook zij betalen mee aan de plannen.

Meer berichten