In de zomer van 1903 wordt de redactie van het Twentsch Volksblad verplaatst naar Almelo. Foto: Marcel Mentink, Rijnbrink Nijverdal
In de zomer van 1903 wordt de redactie van het Twentsch Volksblad verplaatst naar Almelo. Foto: Marcel Mentink, Rijnbrink Nijverdal

Twents Volksblad valt al 118 jaar lang op de mat

  Historie

Niet iedereen zal zich realiseren dat het Twents Volksblad al meer dan een eeuw oud is. In dit artikel neemt Dinand Webbink ons in vogelvlucht mee door de rijke historie van de krant.

Nijverdal - Op 7 april 1900 verscheen 'Nijverdal en omstreken', dat werd uitgegeven door Gosen Riezebos. Deze Drent was van gereformeerde huize en dat was aan de inhoud van zijn weekblad goed te merken. 'Nijverdal en omstreken' werd een half jaar later overgenomen door de bevlogen onderwijzer Berend Westera, eveneens gereformeerd.

Deze uit het Groningse Wagenborgen afkomstige zoon van een boerenknecht was vastbesloten zijn broeders en zusters op te stoten in de vaart der volkeren. Hij kocht niet alleen het weekblad inclusief drukkerij, maar begon ook een boekhandel, een uitgeverij en richtte zelfs een gereformeerde lagere school op.

Ook stond hij aan de wieg van de protestants-christelijke vakbond 'Eendracht Maakt Macht'. Hij speelde een belangrijke rol in het verenigingsleven en in de lokale politiek, en schreef boeken over opvoeding en onderwijs. Hij bemoeide zich met elk facet van het leven van zijn geloofsgenoten, van de wieg tot graf.

Voor heel Twente

'Nijverdal en omstreken' doopte hij al snel om tot het 'Twentsch Volksblad'. Westera wilde een krant maken voor het hele Twentse volk. De toon van de redactionele commentaren was behoorlijk fel, kenmerkend voor die tijd. Kwesties als de schoolstrijd, het algemeen kiesrecht en de grote armoede onder de arbeidersbevolking hadden diepe kloven geslagen in de samenleving.

Het antirevolutionaire gedachtengoed werd in stelling gebracht tegen de liberalen, maar vooral tegen de 'antigodsdienstige' socialisten. Westera was zich volledig bewust van betekenis en invloed van de massamedia: 'Geen strijdmiddel in de politieke en sociale strijd dezer dagen is zo deugdelijk als de Pers. Op alle terrein slaat ze slag, tot elken vijand dringt zij door'.

Weekkrant komt voort uit gereformeerde kring

Het 'Twentsch Volksblad' ging de concurrentie aan met de andere Twentse kranten. Maar het was een onmogelijke opgave. Het katholieke platteland was niet geïnteresseerd en in het socialistische Enschede kreeg het 'Twentsch Volksblad' al helemaal geen voet aan de grond.

Regelmatig werd er actie gevoerd om abonnees te werven in Vriezenveen en Rijssen, maar daar woonden te weinig met 'aardsche goederen rijk gezegende broeders'. Ze konden domweg het abonnementsgeld niet betalen.

Oale drukkerieje

Door zijn vele werkzaamheden had Berend Westera geen tijd meer voor zijn drukkerij. Hij deed het bedrijf over aan zijn medewerker Evert Jan Bosch. Deze vertrok in 1917 naar Baarn. De toekomst zag er somber uit.

De Koninklijke Stoomweverij kocht de leegstaande drukkerij en verbouwde het tot een rijtje nog steeds bestaande woningen, in de volksmond de 'oale drukkerieje' genoemd. Twee oud-medewerkers, Molenaar en Krommendijk, namen het weekblad over. Daarmee was het Twents Volksblad gered. Het valt in de gemeente Hellendoorn nog steeds elke week op de deurmat, nu al 118 jaar lang.

Meer berichten