De achtste groepers fietsen traditioneel de school uit, op weg naar nieuwe avonturen. Als de laatste weg is, telt de rest af en kan de zomervakantie voor iedereen echt beginnen. (Foto: A. van Ipenburg)
De achtste groepers fietsen traditioneel de school uit, op weg naar nieuwe avonturen. Als de laatste weg is, telt de rest af en kan de zomervakantie voor iedereen echt beginnen. (Foto: A. van Ipenburg) (Foto: A. van Ipenburg)

De school uit, op weg naar avontuur

Terwijl de leerlingen van groep 8 van basisschool 't Heem letterlijk de school uit fietsen, leggen de ouders alles vast op hun mobieltjes. Een enkeling pinkt een traantje weg. Het is weer de week van het afscheid nemen. Kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs, leraren staan volgend schooljaar voor een andere klas, sommige zelfs op een andere school.

door Annemieke van Ipenburg/Tekststroom

Nijverdal - Het voelt raar als ouder op het schoolplein te staan. De afgelopen maanden was dat een 'verboden' plek. Wel leuk toch weer eens met andere ouders te praten. Als de laatste achtste groeper de school verlaten heeft en locatieleider Sandra officieel heeft bevestigd dat de zomervakantie is begonnen, barsten de kinderen in luid gejuich uit. Ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen en rennen uitgelaten rond.

Bijzonder jaar

"Het was een bijzonder schooljaar," zegt Rob Huberts, meerscholen directeur. "Net als bij alle andere scholen gingen ook hier half maart de deuren dicht en twee maanden later pas weer open. Leerlingen kregen thuis onderwijs via de computer en ouders zagen toe op het maken van het werk. De leerkrachten zaten van het ene op het andere moment met een scherm voor zich, in plaats van 20 tot 30 kinderen. Dat heeft van iedereen veel aanpassingsvermogen gevraagd. Als directeur ben ik heel trots op het team hoe ze de situatie aangepakt hebben en samen met het team heb ik veel bewondering voor de manier waarop de meeste kinderen en hun ouders zich aan de situatie hebben aangepast. Iedereen heeft hard gewerkt."

Betrokken bij de school

"Dit kan alleen als ouders zich echt betrokken voelen bij de school en het onderwijs dat hun kinderen krijgen. Bij 't Heem, maar gelukkig ook bij de andere scholen waar ik als directeur bij betrokken ben, is dat zeker het geval. Natuurlijk zijn er dingen die beter of anders konden. Dat nemen we mee in onze evaluatie over hoe we nu verder gaan. Zoals al enigszins bekend is, gaan we onderzoeken of een fusie van 't Heem en De Peppel (nog een school onder de paraplu van Varietas, gehuisvest in gebouw De Twijn - red.) een duidelijke meerwaarde heeft. Beide scholen hebben rond de 70 leerlingen en dat is eigenlijk te weinig om kwalitatief dát onderwijs te bieden dat wij voor ogen hebben. Daarom gaan we volgend schooljaar kijken wat mogelijk is, wat de ouders en teams belangrijk vinden om in ieder geval te behouden en in welk gebouw we de, eventueel nieuwe, school het beste kunnen huisvesten."

Niet standaard

Dat zijn behoorlijke ontwikkelingen. Niet iedereen zal op zo'n fusie zitten te wachten. Ik zie zeker mogelijkheden, maar wij (en veel ouders met ons) hebben heel bewust voor 't Heem gekozen. Zijn onze kinderen straks nog net zo 'thuis' op school als nu? Laatst zei een moeder met een dochter op een andere school, dat haar dochter echt structuur nodig heeft. Iets dat volgens haar op 't Heem blijkbaar ontbreekt. Daar denkt onze zoon wel anders over! Veel mensen hebben een bepaald beeld van deze basisschool. Het is niet een standaard basisschool, zeker niet, maar wat is tegenwoordig nog standaard?

't Heem werkt vanuit het Daltonprincipe. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn pijlers waarop zij hun onderwijs bouwen. Of, zoals ze het op hun website verwoorden: we streven ernaar leerlingen te leren zelf de touwtjes in handen te nemen als het gaat om hun schoolse en persoonlijke ontwikkeling. Laten ze de leerlingen dan maar aan hun lot over? Mogen ze de hele dag zelf weten wat ze doen? Nee. 's Morgens staan over het algemeen de reguliere lessen (taal, rekenen, lezen) op het programma. In een 'horizontale programmering', zodat er heel eenvoudig groepsdoorbrekend gewerkt kan worden. Is jouw kind verder met taal dan zijn klasgenootjes? Volg lessen in een hogere groep. Struikelt een kind over rekensommen in zijn eigen groep? Draai een paar lessen mee met de vorige groep. Daarnaast is er ruim aandacht voor het verdiepen of verbreden van de lesstof. 's Middags staan de thema's in het kader van de meervoudige intelligentie op het programma. Kinderen van de verschillende groepen werken hierbij samen aan projecten waarbij ze van alles leren over bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde (wereldoriëntatie). Ze kiezen zelf vanuit welk talent/intelligentie ze hieraan willen werken.

hetheemnijverdal.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden