Foto: Kanselarij der Nederlandse Orden

Basisschooldirecteur Roelof Roelofs ontvangt koninklijke onderscheiding

Hellendoorn - Basisschooldirecteur Roelof Roelofs (66) van De Es en de Jan Barbier in Hellendoorn ontvangt donderdagmiddag 25 juni een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Anneke Raven.

Hellendoorn - Basisschooldirecteur Roelof Roelofs (66) van De Es en de Jan Barbier in Hellendoorn ontvangt donderdagmiddag 25 juni een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Anneke Raven.

Roelofs uit Hellendoorn is bij Koninklijk Besluit van 15 mei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Roelofs is sinds 1976 directeur van de basisscholen De Es en de Jan Barbier in Hellendoorn, onderdeel van de onderwijsorganisatie Stichting Ieder Kind Telt. Na de fusie van basisscholen De Es en De Blenke zette betrokkene zich in voor het tot stand brengen van een geheel vernieuwd schoolgebouw, met daarin ondergebracht alle nieuwe vormen van onderwijs. In januari 2019 werd het nieuwe schoolgebouw in Hellendoorn in gebruik genomen.

De decorandus heeft naast zijn functie in het onderwijs ook diverse vrijwillige activiteiten verricht. Zo is Roelofs sinds 1989 lid van de coördinatiecommissie Scholierensport bij de gemeente Hellendoorn. Decorandus fungeert als klankbord en aanjager voor de uitvoering van het gemeentelijke sportstimuleringsbeleid. Hij stelde op elke basisschool een gymdocent aan. Ook realiseerde hij bij basisschool De Es mede het natuurspeelplein het Groene Eiland.

Roelofs is 21 jaar lang schrijver en regisseur geweest van de Sinterklaasmusical in het Spoortheater/ZINiN theater te Nijverdal. Van 2000 tot 2012 was de heer Roelofs presentator van de Sportverkiezingen bij de gemeente Hellendoorn. Gedurende vijf jaar was hij actief als bestuurslid van de Raad voor Spoortheater/ZINiN te Nijverdal. Betrokkene fungeerde als lid van de programmacommissie. Gedurende vier jaar was hij vrijwilliger bij en voorzitter van het jaarlijkse kerstevenement Helderse Winterwereld te Hellendoorn.

Sinds 2008 is Roelof Roelofs lid van het Plaatselijk Belang buurtschappen Egede, Hancate en Eelen en Rhaan. Hij fungeert als vertegenwoordiger van de Jan Barbierschool tijdens de vergaderingen van Plaatseling Belang. Van 2012 tot 2019 was hij bestuurslid van de Sport Vereniging Hellendoorn. De heer Roelofs ondersteunde en begeleidde de Ultimate Cheer Stunt groep, geleid door zijn beide dochters. De groep cheerleaders nam deel aan de Nederlandse Kampioenschappen 2015, werd Europees Kampioen in 2016 en trad op tijdens de Olympische Spelen in 2018.

Daarnaast was Roelofs actief in de Protestantse Gemeente Hellendoorn. Van 1980 tot 1987 organiseerde hij als jeugdleider mede de activiteiten voor de jongeren zoals de soos en de kampen. Van 1980 tot 1990 was hij lid van de Themadienstcommissie. Betrokkene organiseerde mede de zogenaamde ‘Klokkenstoeldiensten’ en de maandelijkse themadiensten in de oude dorpskerk.

De decorandus speelde tevens een grote rol in het kader van de aanstaande Wet Burgerschapsonderwijs. Daarnaast organiseerde hij met het Memory Vrijheidsmuseum een symposium voor het Overijsselse onderwijsveld over de implementatie van de Wet Burgerschapsonderwijs en de ontwikkeling van vraaggerichte educatie-programma’s voor het museum.

Meer berichten