Opstart activiteiten De Welle

Opstart activiteiten De Welle

Nijverdal - Nu de maatregelen meer en meer versoepelen, is ook De Welle bezig met het langzamerhand opstarten van verschillende activiteiten.

Men doet dit stapje voor stapje. Dat kan betekenen dat de ene activiteit al wel doorgaat en een andere nog niet. Dat sommigen worden uitgenodigd en anderen niet.

Om iedereen op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen kan men een kijkje nemen op www.stichtingdewelle.nl/corona waar alle activiteiten en diensten staan opgesomd.

Mogelijkheden

Uiteraard is het van groot belang dat ervoor wordt gezorgd dat mensen niet te dicht bij elkaar gaan zitten, omdat dit nog niet veilig is. Dit blijft altijd het uitgangspunt.

Aan de andere kant wil men natuurlijk ook weer graag doen waar men goed in is en dat is mensen verbinden. Men kijkt dus naar de mogelijkheden. Wat kan weer? En hoe kan het veilig?

Wat is inmiddels opgestart?

Sinds 11 mei zijn de peuterspeelzalen geopend. De Beweegtuin is gestart in kleinere groepen zonder koffiemoment. De welzijnsarrangementen maaltijden aan huis en personenalarmering (spoedaanvragen) zijn de afgelopen tijd ongewijzigd gecontinueerd.

Vanaf 1 juli worden alle aanvragen voor alarmering weer in behandeling genomen, waarbij eerst een wachtlijst wordt afgehandeld. Momenteel wordt onderzocht of er animo is voor alternatieve beweegmomenten in de buitenlucht.

In ’t Oosterhoes zijn er koffieochtenden en ook de Hobbyclub start binnenkort weer. Er wordt gekeken naar het opzetten van een aantal zomeractiviteiten.

Voor een volledig en actueel overzicht: zie: www.stichtingdewelle.nl/corona.

Voor alles geldt dat de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Zijn er nog vragen over de activiteiten? Dan kan er contact opgenomen worden met De Welle via 0546-571693. Op werkdagen elke ochtend bereikbaar.

Meer berichten