Provincie Overijssel teleurgesteld over uitblijven besluitvorming N35

De provincie Overijssel is teleurgesteld over het uitblijven van besluitvorming over de Rijksweg N35. In de beantwoording van Kamervragen liet minister Van Nieuwenhuizen (I&W) dinsdag weten dat het nog wel tot het najaar kan duren, voordat er nadere stappen te verwachten zijn. 

Gedeputeerde Bert Boerman: ‘Ik betreur het verdere uitstel zeer. We hadden verwacht dat de minister eerder zou ingaan op het flinke bedrag aan cofinanciering dat de provincie heeft klaarstaan voor de aanpak van de N35.’ De provincie Overijssel heeft aangeboden 120 miljoen euro mee te financieren in dit rijksproject.

Uit het recente onderzoek dat het ministerie van I&W samen met de provincie Overijssel heeft laten uitvoeren kwam naar voren dat de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid nog groter zijn dan gedacht. De minister plaatst daar kanttekeningen bij, maar juist daarover het gesprek moeten gaan, aldus Boerman. Het verdiepend onderzoek laat zien dat de inrichting van de N35 tussen Zwolle en Twente, nu nog 2x1 rijbanen met verkeerslichten, zijwegen en 80 km/uur, niet geschikt is voor de grote aantallen auto’s en vrachtauto’s die nu en in de toekomst van deze Rijksweg gebruik maken. Dit zorgt de komende jaren voor steeds meer verkeersongevallen, filevorming en vertragingen met extra uitstoot van uitlaatgassen en een nog verdere aantasting van de leefomgeving van omwonenden. 

 

‘Verder uitstel niet acceptabel’

Ook de Tweede Kamer heeft er eind 2019 bij de minister op aangedrongen om met de provincie Overijssel in gesprek te gaan over de verdere planning van de N35 tussen de twee economische topregio’s in Oost-Nederland. ‘Verder uitstel van de besluitvorming is voor omwonenden en ondernemers niet acceptabel. Ik ben daarom blij met de reactie vanuit ondernemers in de regio Oost naar de minister. Ik begrijp hun zorgen over het uitblijven van besluitvorming en die mening deel ik.’, aldus Boerman.

 

2x2 rijbanen beste optie

Om alle knelpunten voor de lange termijn in één keer goed aan te pakken, is de verbreding naar 2x2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 kilometer per uur de beste optie, blijkt uit het verdiepend onderzoek van het Rijk. De globale kosten hiervoor worden nu geraamd op 475 tot 500 miljoen euro. Daarnaast is onderzocht of ook andere maatregelen dan de verbreding van de N35 een oplossing bieden voor de capaciteits- en veiligheidsknelpunten. Daarbij gaat het om het uitbreiden van het aantal rijstroken rond verkeerslichten, aanleg van intelligente verkeerslichten en pechvakken of ongelijkvloerse kruisingen. Maar dergelijke maatregelen blijken slechts een beperkte oplossing te bieden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden