Maatwerkregeling voor woningeigenaren Kanaal Almelo-de Haandrik

Daarlerveen - Voor woningeigenaren langs kanaal Almelo-de Haandrik die de afgelopen jaren schade hebben gemeld komt een maatwerkregeling. Deze maatwerkregeling bestaat uit een schadevergoeding, een schaderegeling of een combinatie van beiden. 

De schademelders krijgen hierbij individuele begeleiding. Daarmee wordt de helpende hand geboden aan zo’n 350 adressen die kampen met schade aan hun woning of bedrijfspand. Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besloten. Op 1 juli nemen Provinciale Staten een besluit over deze aanpak.

Op 26 mei ontvingen provincie Overijssel, gemeenten Hardenberg, Hellendoorn, Ommen en Twenterand en Waterschap Vechtstromen het onderzoeksrapport. Het onderzoek geeft geen eenduidige oorzaak voor de schades aan de woningen. Wel is gebleken dat een beperkt deel van de schades is veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal, uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.

Schadeafhandeling

Schades veroorzaakt door handelen van de overheid worden vergoed. De provincie komt eigenaren daarnaast tegemoet met een schaderegeling als uit onderzoek blijkt dat de schade niet veroorzaakt is door de overheid. Deze regeling is de afgelopen periode uitgewerkt en ligt nu voor bij Provinciale Staten. Gedeputeerde Bert Boerman licht het besluit toe: “De uitkomsten van het onderzoek bieden voldoende handvatten om aan de slag te gaan in het gebied. Dit betekent dat er geen algemeen vervolgonderzoek volgt.”

Vervolg

Op woensdag 1 juli vergaderen Provinciale Staten over het voorstel. Daarna wordt de uitvoering zo snel mogelijk opgepakt in overleg met woningeigenaren en gemeenten en waterschap. Omdat de omvang en ernst van de schades per woning sterk verschillen zal het proces voor iedere eigenaar anders zijn. Alle individuele woningeigenaren ontvangen zo snel mogelijk duidelijkheid over hun schadeafwikkeling. Die snelheid moet ook gepaard gaan met zorgvuldigheid. In ieder geval weten alle eigenaren nog dit jaar hoe de schadeafwikkeling gaat plaatsvinden. En in de tussenliggende periode blijven de provincie en gemeenten zich inzetten om iedereen een veilig thuis te geven. Boerman: “We hebben de afgelopen jaren gezien hoe ernstig de situatie is en hoe hard het sommige bewoners heeft getroffen. We hebben de bewoners langs het kanaal zo goed mogelijk bijgestaan en geholpen met korte termijn oplossingen. Dit blijven we ook doen. Het is belangrijk dat we nu snel en zorgvuldig aan de slag gaan met dit toekomstbestendig plan zodat bewoners weer veilig kunnen wonen in hun eigen huis.”

Onafhankelijk onderzoek

De afgelopen jaren zijn bij zo’n 350 woningen langs het kanaal schades ontstaan. Een onafhankelijk onderzoek was nodig om te achterhalen wat de oorzaken zijn van de schades. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO en Deltares en een onafhankelijke adviescommissie heeft hierop toegezien. Het rapport en bijbehorend advies is openbaar gemaakt via www.overijssel.nl/kanaalalmelodehaandrik.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden