Foto: Kanselarij der Nederlandse Orden

Koninklijke onderscheidingen voor zeven inwoners

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om zeven inwoners van de gemeente Hellendoorn te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de traditionele lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag heeft burgemeester Anneke Raven de zeven inwoners telefonisch gefeliciteerd met hun Koninklijke onderscheiding.

De burgemeester ging vrijdagochtend langs bij de thuisadressen van de zeven inwoners om op gepaste afstand visueel te bellen met iedere gedecoreerde. Burgemeester bezorgde daarbij als felicitatie ook een bos bloemen en een taart. Later dit jaar komt er een gelegenheid waarbij deze zeven decorandi hun Koninklijke onderscheiding alsnog persoonlijk opgespeld krijgen door de burgemeester.

 Mevrouw A. (Alie) ter Avest-Protzman (79 jaar) uit Nijverdal 

Bij Koninklijk Besluit van 18 december 2019 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1977 – 1985: Lid van de Oudercommissie en leesmoeder van PC-Basisonderwijs in Nijverdal.

1981 – 2007: Vrijwilligster (algemeen adjunct) bij de landelijke Vereniging Bescherming Ongeboren Kind (VBOK). Mevrouw Ter Avest stond o.a. in de regio maar ook in het land op beurzen, braderieën etc. en ging op zoek naar onderdak voor alleenstaande vrouwen.

1989 – heden: Werkzaamheden voor de Hervormde Gemeente Nijverdal, daarnaast Protestantse Gemeente Nijverdal. Ze geeft huiscatechese en is vanaf 2007 coördinator van de contactpersonen in de wijk en ook is zij pastoraal ouderling sinds 2018. Verder verricht ze taken in de functie van lector, doet ze schoonmaakwerk en ondersteunt zij de diakenen.

2007 – heden: Lid van de ZWO-commissie van de Hervormde gemeente Nijverdal, daarna Protestantse gemeente Nijverdal. Zij verzorgt presentaties, stuurt vrijwilligers aan, regelt het rooster en draait ook zelf diensten.

 Mevrouw G.W.M. (Gerda) Knobben-Bouwhuis (78 jaar) uit Haarle 

Bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 2019 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De decoranda ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1970 – 1978: Bestuurslid van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbond, afdeling Haarle.

1975 – 2018: Vrijwilliger bij Handbalvereniging Haarle. Ze was actief als trainer, bestuurslid, coach, scheidsrechterscoördinator, wedstrijdsecretaris en teambegeleider. Voor Dames 1 regelde ze massages, EHBO, kleding (zij waste wekelijks alle tenues) mental coaching en vervoer van en naar wedstrijden. Zij trainde tot mei 2018 wekelijks de mini’s.

1978 – heden: Grimeur (schminken Sint en Pieten).

Ook is mevrouw Knobben mantelzorger van haar zus.

 Mevrouw G.J. (Geja) Krans-van Aartsen (68 jaar) uit Haarle 

Bij Koninklijk Besluit van 26 november 2019 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De decoranda ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1983 – 1996: secretaris van de Lokale Omroep Hellendoorn.

1990 – 2019: vrijwilliger bij het ZINiN Openluchttheater te Nijverdal. Zij was mede-initiator van de renovatie en (her)bouw van het Openluchttheater. Zij coördineert de vrijwilligers en ze was voorzitter van de stuurgroep en de programmacommissie. Zij had de leiding over het voorraadbeheer, de verkoop en PR en leidt de werkploeg voor onderhoud.

2014 – 2019: medeoprichter van en vrijwilliger (PR) bij de Stichting Voedselbank Hellendoorn.

 Mevrouw E.J.M. (Emmy) Rensen-Kemper (62 jaar) uit Hellendoorn 

Bij Koninklijk Besluit van 5 februari 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1977 – 1979: Bestuurslid van de KPJ (de Katholieke Plattelands Jongeren in Haarle).

1979 – heden: Vrijwilligster bij de geloofsgemeenschap H. Sebastianus van de parochie Heilig Kruis te Haarle. Decoranda fungeerde als Lectrice tijdens de vieringen.

2002 – heden: secretaris (2002-2009) van en vrijwilligster bij de Vereniging Wandelsport Haarle. Zij verzorgt de ledenadministratie en begeleidt wandelgroepen.

2002 – heden: Begeleidster van de Groep DTS (Door Training Sterk) Het betreft het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking tijdens het sporten.

2002 – heden: Vrijwilliger bij de SV Hellendoorn (Sportvereniging) Hier verricht zij schoonmaakwerkzaamheden) in de sporthal.

2004 – heden: Vrijwilliger bij de Stichting Kennedymars Haaksbergen (ter organisatie van een jaarlijkse wandelevenement). Zo verzorgt zij de inschrijving van de wandelaars en het uitreiken van medailles.

Ook was en is mevrouw Rensen jaarlijks collectante voor de Nierstichting, voor het Nationaal Fonds Kinderhulp en KWF Kankerbestrijding.

 De heer F.A.J. (Freddie) Voorhorst (46 jaar) uit Nijverdal 

Bij Koninklijk Besluit van 13 januari 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De decorandus is sinds 1997 lid van de vrijwillige brandweer van Hellendoorn, post Nijverdal.

De heer Voorhorst verbleef eind januari 2020 in het buitenland ten tijde van het bijzondere uitreikmoment van Koninklijke onderscheidingen voor alle brandweermensen met meer dan 20 dienstjaren. Voor zijn jarenlange inzet voor de vrijwillige brandweer ontvangt de heer Voorhorst nu alsnog zijn Koninklijke onderscheiding.

 De heer P.J.M. (Piet) Westendorp (72 jaar) uit Nijverdal 

Bij Koninklijk Besluit van 10 april 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De decorandus ontplooit/ontplooide sinds zijn pensionering maar ook ver daarvoor de volgende activiteiten:

2002 – 2017: Lid van de Men Marathon Hellendoorn Commissie. In deze hoedanigheid organiseerde hij het jaarlijkse gelijknamige, tweedaags hippische evenement. Hij was actief in de fondsenwerving en maakte het terrein gereed voor de wedstrijd.

2003 – heden is hij vrijwilliger bij de Stichting Mensport Hellendoorn. Decorandus was medeorganisator van het hippisch evenement ‘WK Mennen voor mensen met een lichamelijke beperking’. Ook was hij terreinmeester van het evenement dat werd geopend door de toenmalige Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2006 ontstond naar aanleiding van dit WK de Commissie Authentiek Gerij. De heer Westendorp repareert oude werktuigen en maakt replica’s waaronder een Malle-Jan, een traditioneel transportvoertuig voor de bosbouw. Hij is één van de laatste Nederlanders die het ambacht hoepelbrander (dat is karrenwielen maken) kan uitvoeren . Ook organiseert decorandus evenementen waar oude ambachten worden getoond.

2004 – 2018: De heer Westendorp was in deze periode bestuurslid van de Stichting Hippisch Centrum ’t Oale Spoort te Hellendoorn en verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de manege. Vanaf 2004 tot op de dag van vandaag is hij allround vrijwilliger, d.w.z. dat hij actief is als klusjesman en schoonmaker. Hij verzorgt onderhoud en doet reparaties.

Van 2016 tot nu is hij controleur en onderhoudsvrijwilliger bij het ‘Route Netwerken Twente’ op de Sallandse Heuvelrug. Hij controleert en onderhoudt de ruiterpaden aldaar.

Verder terug in het verleden kunnen we de volgende activiteiten noemen:

1972 – 1992: Vrijwilliger bij en bestuurslid van de FNV, afdeling Nijverdal/Hellendoorn. De heer Westendorp was o.a. actief bij de belastingservice voor leden.

1997 – 2019: Vrijwilliger bij de Stichting Evenementen Nijverdal c.q. Bruisend Nijverdal. Hij is o.a. organisator van de intocht van Sinterklaas in Nijverdal.

2000 – heden: Vrijwilliger bij de Buurtvereniging ’t Hexel te Nijverdal. Hij verzorgt het onderhoud van het verenigingsgebouw en organiseert activiteiten.

2003 – heden: Vrijwilliger bij de Stichting Ruitersport Hellendoorn/Nijverdal. Hij is lid van de algemene sponsorcommissie en actief in de fondsenwerving, onderhoudt de contacten en verzorgt de plaatsing van reclame-uitingen.2003-2006 is de heer Piet Westendorp bestuurslid van het CDA, afdeling Hellendoorn en van 2011 tot op heden is hij vrijwilliger bij de paardensportvereniging Hertruiters te Hellendoorn, als parkeer- en parcourshulp.

 De heer A.B.M. (Ton) Wilbers (72 jaar) uit Nijverdal 

Bij Koninklijk Besluit van 20 maart 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De decorandus ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1980 – 1987: Vrijwilliger bij en bestuurslid van het Landelijk Bureau Jong Nederland afdeling Nijverdal. Betrokkene heeft zorg gedragen voor de organisatie en de begeleiding van de activiteiten, o.a. het jaarlijkse kamp.

1987 – heden: Secretaris van de Stichting Huisvesting Jongeren Nijverdal (SHJN). Decorandus ondersteunt bij diverse activiteiten en verricht hand- en spandiensten.

1990 – heden: Vrijwilliger bij de RK Kerk Sint Antonius van Padua in de St. Marcellinusparochie te Nijverdal. Betrokkene fungeert als voorzitter van de werkgroep Parochie Opbouw. Daarnaast organiseert hij mede de activiteiten, coördineert hij de medevrijwilligers en draagt hij mede zorg voor het gebouwbeheer.

1995 – 2019: Bestuurslid van het Samenwerkingsverband van Diaconieën en Caritasinstellingen gemeente Hellendoorn.

1996 – 2000: Vrijwilliger bij en voorzitter van de Vereniging van Automobieltechnici (ATC) afdeling Almelo.

1998 – 2018: Bestuurslid van het Cliëntenplatform Werk en Inkomen & Netwerk Sociale Zekerheid te Hellendoorn. Dit orgaan adviseert het college van Burgemeester en Wethouders.

2013 – heden: Mede-oprichter/bestuurslid van de Stichting Voedselbank afdeling Hellendoorn. Betrokkene draagt zorg voor de logistiek.

2015 – heden: Vrijwilliger bij het Openluchttheater ZINiN te Nijverdal. De heer Wilbers verzorgt de muntverkoop en doet barwerkzaamheden.

Meer berichten