30 basisscholen in Twente en Salland worden Stichting Varietas

Per 1 april gaan twee stichtingen voor basisonderwijs samen als Stichting Varietas. Als gevolg van de fusie van Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis ontstaat Stichting Varietas met dertig basisscholen in Twente en Salland. Varietas biedt openbaar, protestants, katholiek, interconfessioneel en bijzonder-neutraal onderwijs aan.

In een veranderende maatschappij is samenwerken een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen bieden en kansen te benutten. Varietas voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor de eigen leerlingen, maar voor álle leerlingen in de regio. Samen met de partners in de regio wil zij deze verantwoordelijkheid nemen.

De fusie helpt bij een betere samenwerking tussen de scholen en medewerkers van Varietas en bij een betere samenwerking met andere schoolbesturen en organisaties in de regio. Alleen samen kunnen wij de missie van Varietas ’Ieder kind heeft recht op de best mogelijke basis voor de toekomst’ in de regio waarmaken.

Wat daarvoor nodig is, verschilt per kind. Door de grotere omvang van de nieuwe stichting kan aan de medewerkers meer ondersteuning worden geboden in de vorm van faciliteiten en expertise. Varietas stimuleert het delen van kennis en ervaring.

De naam, Varietas, is latijn voor verscheidenheid/ variatie. Het weerspiegelt de verscheidenheid van alle scholen in de nieuwe stichting, elk met hun eigen levensovertuiging of geloofsovertuiging. De verscheidenheid is ook te zien in de verschillende typen onderwijs die Varietas biedt, zoals regulier, Dalton of Montessorionderwijs. Het onderwijs van Varietas waardeert de verschillen en doet recht aan wie anders is. Scholen houden hun eigen identiteit, ondersteund door een krachtige organisatie.

Samen wordt gewerkt aan eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit om ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst te bieden.

Voor contact: • Louis van Stiphout, bestuurder Varietas (vml Quo Vadis): 06-16454111 • Berthold van Leeuwen, bestuurder Varietas (vml ROOS): 06-3174169

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden