Foto: Elwin Luijendijk (Rockanje

Bevrijdingsactiviteiten gaan niet door

Gezamenlijk willen wij als stichting comité 75 jaar Vrijheid en stichting Hellendoorn Bevrijd! graag reageren op het wijze besluit van de overheid de activiteiten met betrekking tot 75 jaar bevrijding te verbieden. Uiteraard zagen wij dit besluit al op ons af komen. Niet alleen de gezondheidsrisico’s maar ook een feestje vieren na een maand van ziekte en sterfgevallen past niet. Zeker niet als je van een dierbare in je omgeving afscheid hebt moeten nemen.


In het afgelopen jaar hebben een groot aantal vrijwilligers zich ingezet om een zeer wisselend programma op te zetten en uit te voeren. Het grootse plan varieerde van een complete ombouw op 1,2 en 3 mei van het dorp Hellendoorn naar de sfeer van 1945 tot een geweldige intocht van “Keep Them Rolling” en andere muzikale activiteiten ook in de sfeer van 1945 op 5 mei in Nijverdal, een groots opgezet vrijheidsfeest met oa. Miss Montreal en daaraan voorafgaand een geweldige pubquiz net buiten het dorp, schijn-oorlogshandeling op de Hofmansweide, toneelvoorstellingen speciaal geschreven voor dit evenement in theater Noabers, figuranten in het straatbeeld etc. etc. Mooie plannen gaan in de koelkast, dus nu geen tank half in de gevel van de nog smeulende oude apotheek gereden, geen echte stoomlocomotief op rails in de Dorpsstraat, geen parachutist in de kerktoren, geen feestelijke intocht van de bevrijders me juichende burgers en geen bivakkerende militairen over het centrum verdeeld…..om een indruk te geven.


We willen dan ook de meer dan honderd vrijwilligers die al ontzettend hard hebben gewerkt aan de uitvoering van de plannen bedanken voor hun geweldige inzet. We hadden nog maar net avonden georganiseerd om extra mankracht aan te trekken op vrijwilligersbasis toen de eerste ernstige berichten over Corona ons bereikten. Hiervoor waren sportclubs, buurtverenigingen en stichtingen al benaderd.


Naast een groot aantal donateurs dat bereid was gevonden bij te dragen in natura of in geld stonden we net op het punt ook nog extra sponsoren te vinden. Dergelijke evenementen vragen om financiële investeringen mede vanwege het verstrekken van vrije toegang voor bezoekers. Uiteraard willen we de donateurs bedanken voor hun bijdragen of de gedane toezeggingen en de eigenaren van terreinen of panden die we konden gebruiken. En natuurlijk ook de grote aantallen die zich al opgegeven hadden voor de pubquiz.


De horeca in dorp Hellendoorn heeft collectief toegezegd het evenement financieel te ondersteunen. De toeloop in het dorp schatten wij in op duizenden bezoekers op de zaterdag en de zondag. Het feest op zaterdagavond zou ook duizenden mensen aangetrokken hebben. De intocht op dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag met als hoogtepunt de “keep-them-rolling” tocht zou een mooi spektakel hebben opgeleverd. Ook in Nijverdal hadden een aantal ondernemers toegezegd om met name de “Liberty Party” financieel en in natura te ondersteunen. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.


Eenzelfde dankwoord willen we richten aan de overheidsinstanties waaronder onze gemeente, de brandweer, het rode kruis, de politie, die de plannen mogelijk hebben gemaakt in de vergunningen-sfeer. Een positieve houding is daarbij onontbeerlijk.


Tot slot willen wij nog aangeven dat in het kader van een blijvende vrijheid wij nog niet opgeven. In de komende maanden zullen wij ons beraden op echt wel of niet door laten gaan van de evenementen of gedeelten daarvan. De plannen liggen klaar, draaiboeken zijn er. Mogelijk dat we bereidheid vinden op een ander moment nog eens de draad op te pakken in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten. Veel activiteiten gepland in de maand april zouden toegevoegd kunnen worden in een integraal evenement op een later tijdstip. Dat kan verderop dit jaar of naar volgend jaar. We houden ons niet gevangen.Namens Stichting Hellendoorn Bevrijd! En comité 75 jaar Vrijheid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden