Foto: Hans van Oosterhoudt

Kinderboerderij blij met uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft na een traject van ruim 2 jaar uitspraak gedaan in de procedure die een drietal omwonenden hadden aangespannen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de kinderboerderij aan de Derde Kampsweg.


Het bestuur van de kinderboerderij is opgelucht en blij dat dit lange traject nu eindelijk achter de rug is en dat men nu echt kan gaan beginnen aan de voorbereidingen van de bouw van een aantal gebouwen op het bijna 4 hectare grote terrein.


Voorzitter Marc-Jan Hengstman is erg blij met de uitspraak van de Raad van State waarin de omwonenden in het ongelijk zijn gesteld. Na de zitting op 30 oktober was al duidelijk dat er twee kleine dingen niet goed in het plan zaten. De Raad van State heeft toen de gemeente gevraagd om hier een nieuw besluit over te nemen, wat op 17 december is gebeurd. "We hadden toen al wel de verwachting dat het goed zou komen, maar je moet toch de definitieve uitspraak afwachten om zeker te zijn. Een feestje zit er gezien de Coronacrisis niet in, maar figuurlijk hangt de vlag uit op de kinderboerderij."


Marc-Jan Hengstman legt uit dat men begin 2018 de vergunning van de gemeente om te bouwen heeft ontvangen. Er is toen door drie mensen beroep aangetekend, maar deze hebben geen schorsende werking aangevraagd, zodat de zitting en daardoor de uitspraak erg lang op zich heeft laten wachten. "We hadden daardoor voor eigen risico met de bouw kunnen beginnen, maar hebben dit niet gedaan omdat we werken met gemeenschapsgeld en omdat we dat niet netjes vonden naar de mensen die beroep hadden aangetekend. Dat het zo lang zou duren hadden we natuurlijk ook niet gedacht en dat was voor ons erg moeilijk. We zijn dan ook erg blij dat alle bezwaren van de omwonenden (op de twee gerepareerde puntjes na) ongegrond zijn verklaard en dat alle procedures nu definitief achter de rug zijn. We kijken nu alleen nog maar vooruit."


Wilma Paalman vult aan dat er in de afgelopen 2 jaar hard gewerkt is aan de inrichting van het terrein en de huisvesting van de dieren. Zo is een paar weken geleden het pad gereed gekomen dat vanaf de inrit naar de Lijsterweg loopt en is in het afgelopen jaar ook de hele waterhuishouding klaargemaakt. "We krijgen weliswaar subsidie om alles te realiseren, maar we proberen dit zoveel mogelijk aan materialen te besteden en doen zoveel mogelijk van het werk zelf, met vrijwilligers, stagiaires, groepen."


"We hebben nog een heel traject te gaan, maar weten nu in ieder geval dat we alles wat we gepland hebben, ook echt kunnen realiseren. Dus we gaan vol goede moed verder met de werkzaamheden.


De komende maanden zullen we de bouw van de gebouwen voorbereiden. Daadwerkelijk bouwen is lastig, maar we hopen na de Coronacrisis in juni/juli met de daadwerkelijke bouw van de gebouwen een begin te maken.


Als mensen zich momenteel thuis vervelen en graag buiten willen werken. Op de kinderboerderij is werk genoeg en kan er door de grootte van het terrein ook met ruim voldoende afstand gewerkt worden."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden