Lokaal Hellendoorn waarschuwt voor verjaring schade door Lelystad Airport

Nijverdal - Meerdere organisaties, waaronder de Plaatselijke Belangen, zijn bezig hun leden te informeren over het voorkomen van verjaring door mogelijke schade van Lelystad Airport.

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een schadevergoeding, door eventuele ontwikkelingen als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht van vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Momenteel wordt een voorstel behandeld tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad. Hierdoor kan eventuele schade van het Luchthavenbesluit Lelystad nog niet worden voorzien.

Om te voorkomen dat de vordering op vergoeding van eventuele schade verjaart, maken organisaties, waaronder de Plaatselijke Belangen kenbaar aan hun leden, om een zogeheten stuitingsbrief te sturen aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De fractie van Lokaal Hellendoorn denkt dat informatieverstrekking op dit onderwerp breder moet worden getrokken. Dat de inwoners door de gemeente Hellendoorn gewezen moet worden op deze ontwikkeling en een afweging kan maken om een zogeheten stuitingsbrief te verzenden.

Volgens de fractie staat een voorbeeld van een stuitingsbrief op de website van stichting Hoog Overijssel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden