Wethouder Anja van den Dolder en huisarts Willemien de Bree slaan de handen ineen voor efficiënte en effectieve jeugdhulpverlening.
Wethouder Anja van den Dolder en huisarts Willemien de Bree slaan de handen ineen voor efficiënte en effectieve jeugdhulpverlening. (Foto: )

Samenwerking voor efficiënte en effectieve jeugdhulpverlening

Nijverdal - De gemeenteraad van Hellendoorn ging dinsdagavond 4 februari akkoord met het voorstel van het college van B&W om structureel te investeren in Praktijkondersteuners Jeugd. Zij werken vanuit een huisartsenpraktijk aan de psychische weerbaarheid van jeugdigen en voorkomen door vroegtijdig ingrijpen veel instroom in gespecialiseerde en vaak dure GGZ-trajecten.

Dit besluit is gebaseerd op de positieve resultaten van een pilot die in 2019 is gehouden. In samenwerking met huisartsencoöperatie Hellendoorn/Nijverdal is ervaring opgedaan met Praktijkondersteuners Jeugd die in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk laagdrempelige gesprekken voeren met jeugdigen. Door die gesprekken te voeren is het vaak mogelijk gebleken om jongeren om te leren gaan met bijvoorbeeld angsten, depressies en gedragsproblemen.


Samenwerking
De samenwerking tussen huisartsen, jeugdconsulenten van de gemeente, welzijnsorganisaties en scholen is bij deze aanpak cruciaal. Met elkaar kunnen deze partijen jeugdigen in een vroeg stadium in hun eigen omgeving verder helpen en voorkomen dat problemen de overhand gaan krijgen. Huisarts Willemien de Bree van Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Kruidenwijk vertelt: "Door de goede samenwerking met de gemeente hebben we bereikt dat zorg laagdrempelig en dichtbij huis is. De vroege inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd bij gedrags- of aanpassingsproblemen voorkomt ontsporingen waar dure GGZ-hulp voor nodig is. De Praktijkondersteuners Jeugd kunnen als geen ander zorgen dat kinderen op heel korte termijn worden geholpen, waardoor ze met hun ouders weer zelfstandig verder kunnen. Zo kunnen problemen eerder dan nu vaak het geval is worden gesignaleerd, en kan vroegtijdig de juiste hulp worden ingeschakeld."


Kostenbesparingen
In de eerste 4,5 maand van de pilot, is voor 37 kinderen een GGZ-traject afgewend. Dat leverde behalve winst op het gebied van gezondheid en welzijn en een verhoogde psychische weerbaarheid van de kinderen ook een forse besparing op. De kosten van een GGZ-traject kunnen zomaar oplopen naar tienduizenden euro's of meer. Wethouder Anja van den Dolder is blij: "De insteek van de pilot was om ontsporingen te voorkomen en kinderen een gezonde basis te bieden voor de toekomst. Dat doel is ruimschoots gehaald en we hebben ook zicht op forse besparingen op de jeugdhulpverlening. Alle reden dus om deze aanpak structureel te maken."

Inmiddels is ook de huisartsenpraktijk in Haarle aangehaakt. Op dit moment zijn alle huisartsenpraktijken in de gemeente Hellendoorn aangesloten op deze werkwijze.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden