Gemeente/ politiek

Kinderen krijgen weer muziekonderwijs

Hellendoorn - De basisscholen, muziekverenigingen, culturele instellingen en muziekscholen uit de gemeente Hellendoorn tekenen donderdag 6 februari het MuziekAkkoord Méér Muziek in de Klas Lokaal Hellendoorn. De verschillende partijen gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat alle kinderen in de gemeente Hellendoorn over 8 jaar structureel muziekonderwijs krijgen op alle basisscholen in de gemeente.

Meriam de Kanter, adviseur cultuureducatie bij de Rijnbrink Groep, een van de samenwerkende partijen: "Het doel van dit akkoord is dat kinderen wekelijks op school in aanraking komen met muziek en waar wenselijk met een muziekprofessional. Het programma moet aansluiten bij de talenten en interesses van de kinderen. We hebben een gezamenlijke missie en door het ondertekenen van het MuziekAkkoord leggen we dit vast en blijft het niet bij voornemens."

Waarom muziekonderwijs?

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat muziek en vooral het zelf bespelen van een instrument gezond is voor een mens. Muziek maakt creatief en ontwikkelt het oplossend vermogen van kinderen, het bevordert de motorische, cognitieve en empathische ontwikkeling.

In 2013 is, mede door financiële impulsen vanuit het Rijk de stichting Méér Muziek in de Klas gestart met het opnieuw onder de aandacht brengen van muziekonderwijs op de basisscholen. Methodes waren verouderd, jonge leerkrachten werden zeer beperkt opgeleid in het geven van muziekonderwijs en tegelijkertijd kwam wel steeds meer aandacht voor de 21e -eeuwse vaardigheden, waarin het creatief denken en handelen centraal staan.

Onderwijswethouder Hellendoorn Anja van den Dolder: "Met de ondertekening van het MuziekAkkoord investeren we in de toekomst van onze kinderen. We geven ze de ruimte hun muzikale talent te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een nieuwe generatie van creatieve denkers en makers. Daaraan heeft de huidige maatschappij een steeds grotere behoefte, omdat dit bijdraagt aan een leefbare en aantrekkelijke gemeenschap."

Speciaal Muziekfonds in Hellendoorn

De meeste scholen in Hellendoorn geven al muziekonderwijs met behulp van de nieuwste muziekmethodes, maar er zijn ook enkele scholen die nog moeten starten. Dat kost tijd. Ook wordt de komende jaren de verbinding tussen de basisscholen, muziekscholen en de muziekverenigingen verder versterkt. Op donderdag 9 april wordt een speciaal Muziekfonds geopend waarop scholen aanspraak kunnen maken voor het opzetten van muziekonderwijs en het verduurzamen daarvan. Het Platform Cultuureducatie Hellendoorn zal de scholen hierin adviseren zodat ook zonder de steun van het Rijk het doel van het convenant gehaald kan worden.


De partners

Het MuziekAkkoord wordt op donderdagmiddag 6 februari om 16:00 uur in De Smidse ondertekend door: Muziekverenigingen Emos, KSW, Advendo en de Hellendoornse Harmonie, Stichting Muziek voor Jeugd, Kaliberkunstenschool, Stichting TacT muziek, Pop Rock Factory, de schoolbesturen van Stichting ROOS, SKOT, IKT, SOTOG, SCOT, Méér Muziek in de Klas en de gemeente Hellendoorn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden