Gemeente/ politiek

Gedeputeerde Tijs de Bree bezoekt Sallandse Wegenbouw in Haarle

Haarle - Gedeputeerde Tijs de Bree (Energie, arbeidsmarkt, handhaving) heeft woensdag 15 januari het bedrijf Sallandse Wegenbouw in Haarle bezocht.

Sallandse Wegenbouw doet veel moeite om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Daarbij maakt het bedrijf onder meer gebruik van het provinciale 1000-kansenplan. In aanloop naar een nieuwe arbeidsmarktbeleid, waarover Provinciale Staten op 22 januari besluiten, wil gedeputeerde De Bree graag de ervaringen van bedrijfsleiding en werknemers horen.

Sallandse Wegenbouw

Sallandse Wegenbouw is een bedrijf dat actief is in de grond- weg en waterbouw. Het kent naast de divisie Wegenbouw een divisie Milieu & Advies die actief is in bodemsanering, en een divisie United die zich vooral bezig houdt met de aanleg van sportvelden en –faciliteiten.

Het bedrijf besteed veel aandacht aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit uit zich onder meer door (extra) werkplekken beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo'n 15% van het personeel bestaat uit mensen die via de reguliere wegen moeilijk aan de slag komen. Ook helpt Sallandse Wegenbouw kwetsbare jongeren om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Het bedrijf krijgt hiervoor zowel regionaal als landelijk erkenning. Sallandse Wegenbouw heeft verder in samenwerking met Stichting de Kern een leerwerkbedrijf opgezet waar jongeren en zijinstromers kennis kunnen maken met het vak.

Arbeidsmarktbeleid

Doordat er steeds meer krapte ontstaat op de arbeidsmarkt is de inzet van iedereen die kan en wil werken noodzakelijk. Het nieuwe arbeidsmarktbeleid van de provincie Overijssel speelt hierop in. Regionaal zijn of worden regelingen opgezet die mensen helpen hun plek te vinden in het werkproces, en hier ervaring op kunnen doen. Ook wordt ingezet op het up-to-date houden van kennis en vaardigheden gedurende het werkzame leven. Bijvoorbeeld door de opkomst van de digitalisering. Overijssel streeft naar een krachtig en wendbaar Midden- en Kleinbedrijf, en daarvoor zijn voldoende en goed-opgeleide arbeidskrachten onmisbaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden