Foto: Hans van Oosterhoudt

Kunnen kerken falende overheden helpen?

Nijverdal - Als overheden falen, hun burgers bedriegen, zelfs wetten overtreden en lang niet meer in alles transparantie vertonen richting de samenleving, wie kan haar dan nog te hulp schieten?

In mijn overtuiging is er dan nog maar één oplossing: de kerken kunnen hun krachten bundelen en inzetten voor meer solidariteit en betere sociale instellingen.

Leiders van de machtigste landen ter wereld worden betrapt op vele feitelijke leugens, slechts ten voordele van zichzelf. Dat is geheel in strijd met wat de, in mijn ogen, allergrootste en machtigste Leider van het heelal en van deze aarde de wereld heeft geleerd.

Het Verenigd Koninkrijk stapt uit de Europese Unie, want: dan kunnen we het geld dat nu naar de EU gaat in ons eigen land gebruiken en dan bepalen wij zelf welke vreemdelingen wij wel en niet toelaten. Men is blijkbaar niet bereid om arme landen binnen de EU te helpen en om vluchtelingen eerlijk over rijkere landen te verdelen.

In Nederland moet met behulp van vliegveld Lelystad onze luchthaven Schiphol worden uitgebreid. De bestuurders proberen dit te bereiken door een rapport van een gerenommeerde organisatie zo te manipuleren dat het onmogelijke toch mogelijk wordt. Er staan meerder, waarschijnlijk bewuste, rekenfouten in het rapport. Je vraagt je dan af in hoeverre de wetenschap in Nederland nog onafhankelijk is. Hangt men daarmee niet teveel de afgod Mammon aan?

Meer, meer, meer, levert mij meer geld op. Wie let op de gevolgen? Gaan alle mensen mee in de hang naar steeds meer macht en geld, of zijn er ook nog mensen die zich willen laten leiden door ethische principes?

In de Rooms-Katholieke Kerk ontstonden al vroeg orden die kloosters stichtten. Deze kloosters hebben o.a. laten zien hoe mensen handel met elkaar kunnen drijven op een eerlijke manier. Daarmee hebben zij de wereldeconomie geholpen, door als een goed voorbeeld te functioneren.

Toen protestanten in Nederland aan de macht kwamen hebben zij de kloosters verboden en onteigend, totdat er gelukkig weer godsdienstvrijheid in Nederland kwam. Binnen de protestantse kerken ontbreekt echter een kloostercultuur.

Wel hebben de kerken allerlei christelijke organisaties in het leven geroepen, die zich ook richtten op de praktijk van alledag. Als voorbeelden noem ik de diaconessenhuizen (ziekenhuizen en zorginstellingen zoals een blinden- en een doveninstituut), de christelijke maatschappelijk dienstverlening, christelijke scholen, enzovoort

Zouden kerken overheden te hulp kunnen schieten door het oprichten van nieuwe ziekenhuizen, zorg- en verpleeginrichtingen die veel goedkoper betere zorg kunnen leveren dan de huidige?

Noem dat dan geen christelijke instellingen, maar solidariteitsinstellingen waaraan ieder kan meewerken die de bijbels-ethische principes onderschrijft.

Verder valt te denken aan: Het oprichten van een bank zonder rente. Het stichten van milieuvriendelijke bedrijven. Zorgen dat iedere kerk in Nederland een opvanghuis heeft voor opvang en begeleiding van daklozen, enzovoort.

Het is mijn wens dat binnen en buiten de kerken er in 2020 een discussie op gang wordt gebracht over bovengenoemde onderwerpen. Laat de kerken het initiatief nemen, nu overheden in gebreke blijven.

Aafko de Vries, emerituspredikant binnen de PKN

Amaliastraat 6-38, 7442 NX NIJVERDAL, tel. 0548 611 333

Meer berichten