Gemeente/ politiek

Gemeente Hellendoorn maakt energiedoelstelling concreet

Nijverdal - De gemeente Hellendoorn wil 71 Gwh energie duurzaam opwekken in 2030. Daarmee wordt een concrete stip op de horizon gezet voor wat betreft de energietransitie. Die energietransitie vormt een van de onderdelen van een ambitieus collegeprogramma waarin wordt gewerkt aan een duurzame samenleving en waarin vernieuwende initiatieven worden gestimuleerd.

In 2019 zijn veel gesprekken gevoerd met diverse belangengroepen en zijn er werkgroepen gevormd die actief meedenken om de energietransitie lokaal in te vullen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid bij het realiseren van landelijke en regionale energiedoelen, maar geeft die concreet vorm in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen. Met elkaar heeft men de Hellendoornse opgave voor eigen duurzaam opgewekte energie vastgesteld op 71 Gwh. Er zijn geen maatregelen dwingend vastgesteld net zoals er geen maatregelen worden uitgesloten. Zo biedt men maximale ruimte aan innovatieve projecten en lokaal gedragen initiatieven. Een eerste kans ziet men in zonnepanelen op daken en vervolgens denkt men aan zonnepanelen op de grond en windmolens.

Verantwoordelijkheid nemen en kansen grijpen

De energietransitie is onontkoombaar en dat accepteert men in Hellendoorn. Vanuit dat kader gaat men ervoor zorgen dat er nieuwe kansen ontstaan voor de lokale gemeenschap en voor de fysieke leefomgeving. Landschappelijke structuren gaan worden versterkt en inwoners krijgen de mogelijkheid ook financieel te participeren. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat minimaal 50 procent van de op te wekken 71 Gwh participatief moet worden ingevuld; ook bij grootschalige projecten.

Gebiedsprocessen

Via gerichte gebiedsprocessen regelt men de lokale invulling en brengt men de verschillende belangen op een lijn. Werkgroepen en belangengroeperingen werken samen met de gemeente en met elkaar aan hoe men goed wonen, werken en recreëren kunnen combineren met de opgave die men zichzelf heeft gesteld.

Financiële middelen

De energietransitie gaat natuurlijk in eerste instantie geld kosten. Zowel de provincie als het rijk hebben daarvoor al middelen gereserveerd. De gemeente Hellendoorn zet in 2020 een project op in het kader van de landelijke RRE-regeling (Reductie Energieverbruik). Met de bijdragen uit deze regeling worden huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd om energiebesparende maatregelen in hun woning te nemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden