Foto: A. van Ipenburg
Sport

'Ik voel me blij en trots als ik de Gagelman oploop'

De traditionele nieuwjaarsreceptie bij DES kreeg dit jaar een extra vrolijk tintje. Niet alleen mochten ze 34 jubilarissen huldigen, er waren ook zeven benoemingen van ereleden (2) en leden van verdienste (5). Maar het meest bijzondere was toch wel de huldiging van de 91-jarige Jaap Calkhoven.

Door Annemieke van Ipenburg

Nijverdal - Burgemeester Anneke Raven hoefde niet na te denken of ze bij deze huldiging aanwezig wilde zijn. "Iemand die 80 jaar lid is van een vereniging is zó bijzonder dat ik wel direct 'ja' moest zeggen," zei ze met een brede lach, nadat ze iedereen een vooral sportief 2020 had gewenst. "Maar ik wil toch graag even van deze gelegenheid gebruik maken álle vrijwilligers hier te bedanken. Zonder jullie is er geen vereniging." Als ze verder gaat en enkele activiteiten van de heer Calkhoven opnoemt, valt hij haar in de rede. "In 1982 ben ik lid van verdienste geworden." Over het 'wild vlees feest' houdt hij zijn mond. Zijn gezondheid is dan misschien teer, zijn geest is duidelijk nog scherp en met zijn geheugen niets mis. "Ik ben blij dat ik dit mag overhandigen," sluit Anneke af, terwijl ze hem een beeldje geeft met het gegraveerde logo van DES erin. "De vereniging bestaat bij mensen zoals u, u bent een fantastisch voorbeeld." Jaap lacht. "Ik heb het altijd met plezier gedaan."

Als klap op de vuurpijl krijgt hij zijn eigen wedstrijdshirt met heel toepasselijk 'Jaap 80' op de rug.

Hans Priem en Egbert Lohuis werden benoemd tot ereleden. Ze kregen een gouden speld op hun jasje en een oorkonde waarmee ze officieel erelid zijn van DES. De lijst met activiteiten is veel te lang om op te noemen hier in de krant, maar geloof me dat zij al heel lang, heel actief zijn binnen deze vereniging. En zij niet alleen. Leden van verdienste Tony, Bertus, Bertus, Roelof en Arend kunnen er ook wat van! Arend was zelfs in de jaren '70 de trainer van het eerste vrouwenteam in de gemeente Hellendoorn. "Dat was een samenwerking tussen DES en vv Hellendoorn," beaamt hij.

Het is mooi te zien hoe iedereen zo betrokken is bij de club.

Meer berichten