Foto:
Historische Kring

Schaatsen op Vennegie

Nijverdal - In de gemeente Hellendoorn waren en zijn er nog steeds veel plekken waar geschaatst wordt als er ijs ligt. Nijverdal had voor de oorlog een ijsbaan langs de Wierdensestraat (toen nog gemeente Wierden), waar nu ongeveer Praxis staat. De grond was van de familie Tijhuis, die daar bij de brug woonden.

Maar er werd op veel meer plekken geschaatst, vooral als het hard had gevroren zoals op het Gagelmansveentje (Vennegie), de Vilters op de Eversberg (nu wateruivering), Entmeer, Kleine plas, oude Regge-armen enz. Nu zijn er schaatsbanen in Daarle, de Blokken, Hulsen.

Bovenstaande foto is gemaakt door Jeu Geenen en dateert uit eind jaren zestig, begin jaren 'n70. Het betreft kennelijk een schaatswedstrijd op het Vennegie voor de jongste jeugd.

Men wil graag meer weten over deze foto. Dit graag per e-mail sturen naar info@hkhn.nl of schriftelijk naar de Historische Kring p.a. Beethovenlaan 35; 7442 HC Nijverdal.

Meer berichten