Foto: Foto:
Gedicht

Naatje 109 joar

Oh! Naatje schone jonkvrouw

Noe bin iej a roem 109 joar

Iej stoat an'Hoge Diekiej

Op het huukiej aaltied doar.

Nen weefgespoele in de haane

In oe zo schone witte kleed

Hoge jonkvrouwe uut de textiel

Oons Naatje zo a-j heet.

In't park an de Grotstroate

Doar heb iej vrögger ok estoan

Mar iej mossen doar toe vot

Um noa n' Koersendiek te goan

Vandoar gung iej noa gemeentewarf

Iej stun in de storm en reegn

Mar doarnoa wödden iej gerestaureerd

Nen facelift hef ziej ekreegn.

Ziej is noew toch zo aanders

Gin krassiej en gin bult

En met heur lange witte kleed

Den niks van heur onthuld.

Iej komt doar niet tot oe rech

Van oonder diej barkenbeume

Doar an diej drökke weg.

        

Meer berichten