Wie heeft stukken Soli Deo Gloria?

Nijverdal - Met een laatste uitvoering van de Johannes Passion van J.S.Bach op 7 april 2017 kwam er – na een ruim negentig jarig bestaan - een einde aan de Christelijke Oratorium Vereniging Soli Deo Gloria in Nijverdal.

De historische betekenis van (kortweg genoemd) Soli komt onder meer tot uitdrukking in het boek van Dr. Hans van Dijk, dat handelt over Carel Jacobs die van 1936 tot 1958 dirigent was van het koor. Hij stelt hierin: "Wat Naarden heeft betekend en nog betekent voor de Mattheuspassion van Bach voor Nederland, heeft Soli betekend voor Oost-Nederland waar het zijn Johannes Passion betreft".

Hij vindt dan ook dat het archief van Soli zo waardevol is, dat dit een plekje zou dienen te krijgen in de Muziekbibliotheek in Den Haag. De leden hebben hierover op de opheffingsvergadering van Soli gesproken. Hoewel vereerd door het voorstel van Van Dijk, kozen de leden toch om de waardevolle documenten op te slaan in Nijverdal. Om die reden is contact opgenomen met de Historische Vereniging hier ter plaatse. Inmiddels zijn (delen van) het archief van (oud-)leden ingebracht en op een systematische wijze gearchiveerd.

Dit bericht is bedoeld om familie en met name kinderen van oud-leden van Soli te vragen de stukken die zij eventueel nog hebben, hiervoor beschikbaar te stellen. Zij kunnen daartoe contact opnemen met Alie Pennings (tel.: 0548 615714; mail: hermanenalie52@kpnmail.nl) of met Wim Felix (tel.: 0548 613859; mail: wajfelix@freeler.nl). Een en ander krijgt dan een plekje in het archief van genoemde Historische Vereniging en kan te zijner tijd worden ingezien door iedere belangstellende.

Meer berichten