Foto:

Statushouders aan de slag bij Nijverdalse bedrijven

Nijverdal - Recent ondertekenden twee statushouders uit de gemeente Hellendoorn een arbeidscontract bij Eurol en Nemaco Bouwmachines. Een prachtig voorbeeld van succesvolle integratie en goede samenwerking tussen de statushouders zelf, verschillende instanties, de gemeente en ondernemers.

Abdul Issa vestigde zich met zijn gezin in 2015 in Hellendoorn in het kader van de verplichte taakstelling. Samen met Vluchtelingenwerk, het ROC van Twente, React leerbedrijf en de gemeente Hellendoorn nam Abdul zijn integratie voortvarend ter hand. Zijn activiteiten in het vrijwilligerswerk droegen belangrijk bij aan zijn
taalvaardigheid. In recordtempo maakte hij zich het Nederlands op B1-niveau eigen.

Zijn inzet werd al snel beloond met een betaalde baan. Gemeentelijk begeleider Rudy Krake: "Wij hebben geleerd vooral tussen de regels door te luisteren. Van groot belang is dat een statushouder zelf de regie blijft voeren over zijn situatie en toekomst. Daar konden we Abdul en zijn vrouw gelukkig goed bij ondersteunen en dat heeft nu geleid tot een arbeidscontract bij Eurol."

Abduls zuster Rama en zwager Mohannad al Keikati zijn uit hetzelfde hout gesneden. Een jaar na Abdul vluchtten zij uit Syrië naar Nederland en dankzij de medewerking van het COA konden zij ook naar Nijverdal komen. De inburgeringsdiploma's werden in no time behaald, maar dat was voor Mohannad niet genoeg: "In mijn land moet je werken en dat wil ik hier ook." Een werkervaringsplek bij Nemaco bood hem de kans te laten zien wat hij in huis had. Dat was dermate veel dat een full time arbeidscontract niet lang op zich liet wachten. "Zo moet het, daar doe je het voor," aldus inmiddels ex-begeleider Rudi Krake. "Dankzij een enorme inzet van de statushouders zelf en de bereidheid van ondernemers om verder te kijken dan CV's op papier kunnen mensen hier binnen drie jaar niet alleen perfect inburgeren, maar ook gewoon volledig aan het werk zijn."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden