Legionella aangetroffen bij bedrijf in Nijverdal

Nijverdal - Onlangs zijn bij de GGD vier meldingen van de ziekte legionellose binnengekomen. De GGD heeft onderzoek verricht naar de herkomst van de legionellabacterie. Tijdens dit onderzoek is in een waterbassin van TenCate Protective Fabrics een legionellabacterie aangetroffen. TenCate Protective Fabrics heeft direct passende maatregelen genomen om verspreiding van de bacterie te voorkomen.

In de maanden augustus – oktober zijn bij de GGD vier meldingen van de ziekte legionellose binnen gekomen. Het betreft inwoners van de gemeente Hellendoorn. Zoals gebruikelijk doet de GGD brononderzoek om de herkomst van de legionella te achterhalen. Tijdens dit onderzoek zijn mogelijke bronnen zoals koeltorens en waterzuiveringsinstallaties in de gemeente onderzocht. Hierbij is in een waterbassin van de afvalwaterzuivering van TenCate Protective Fabrics de legionellabacterie aangetroffen. Deze legionellabacterie kan een bron zijn voor deze meldingen.

TenCate Protective Fabrics heeft direct in samenspraak met de Omgevingsdienst Twente en GGD passende maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. De GGD verricht in samenwerking met het RIVM aanvullende metingen bij TenCate en uit voorzorg bij de rioolwaterzuivering van het Waterschap Vechtstromen. Bij het Waterschap Vechtstromen is bij het eerdere onderzoek geen legionella aangetroffen. De metingen moeten duidelijkheid geven of andere waterstromen mogelijk ook besmet zijn. Het risico op een legionella besmetting voor mensen die wonen of recreëren in de omgeving van het bedrijf in Nijverdal is klein. Er is geen reden om het gebied te mijden.


Wat is Legionellose?
Legionellose is een infectie door een bacterie. Deze bacterie heet Legionella. Deze bacterie kan aanwezig zijn in water en grond. Alleen door inademen van de legionella bacterie kan men ziek worden. Vaak gaat het dan om een longontsteking. In de volksmond wordt dit veteranenziekte genoemd. Het drinken van besmet water levert geen gevaar op. Legionella is ook niet over te dragen van mens op mens. De meeste mensen worden niet ziek na het inademen van de bacterie. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Klachten zijn hoge koorts (boven de 39 graden), verwardheid en acute longontsteking. Het advies is om bij dergelijke klachten contact op te nemen met de huisarts.

Meer informatie
Voor vragen over legionella kunt u contact opnemen met GGD Twente, team infectieziekten 053 – 487 68 40. Meer informatie vindt u ook op onze website ggdtwente.nl/legionella.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden