Foto:

Verkeersveiligheidslabel voor Prinses Beatrixschool

Nijverdal - De Prinses Beatrixschool ontving maandag 11 november het Verkeersveiligheidslabel van wethouder Anja van den Dolder-Soeten.

De Prinses Beatrixschool komt in aanmerking voor het verkeersveiligheidslabel, omdat zij voldoen aan een aantal verplichte criteria op het gebied van verkeersveiligheid. Zoals: actieve verkeersouders of verkeerswerkgroep die zorgen voor uitvoering van verkeersprojecten, goede verkeerslessen van groep 1 tot en met groep 8, structureel in het jaarlijkse activiteitenplan, theoretisch en praktisch verkeersexamen.

"Veel leerlingen wonen in 'het rooie dorp', net aan de andere kant van de Joncheerelaan. Aandacht voor de veiligheid als het gaat om de school-thuisroute van de kinderen en inzet voor een veilige schoolomgeving vinden wij enorm belangrijk", vertelt directeur Arjan ter Avest.

Medio september heeft hiervoor een onderzoek plaatsgevonden door het Twents Verkeersveiligheidslabel. Een onafhankelijke commissie toetst op onderwerpen als verkeersonderwijs, betrokkenheid van ouders, een verkeersveilige schoolomgeving en de verankering van dit thema in het schoolbeleid. Met het verkeersveiligheidslabel wil de provincie, Regio Twente en in het bijzonder de gemeente Hellendoorn, basisscholen belonen voor hun structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en –veiligheid in en om de school. Na de uitreiking heeft de wethouder ook nog mee geholpen met de fietsverlichtingscontrole.

Meer berichten