Opening Voorbijgangerserf op 19 oktober. (Foto: Herman Reimerink)
Opening Voorbijgangerserf op 19 oktober. (Foto: Herman Reimerink) (Foto: herman reimerink)

Projecten Heuvelrug

Deelnemers aan evenementen in de bos- en natuurgebieden van de Sallandse Heuvelrug dragen via Support for Nature (SfN) bij aan inkomsten voor het gebied. Deze inkomsten worden geheel besteed aan projecten die extra kwaliteit voor natuur, landschap en/of de cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug opleveren.

Nijverdal - Wie een project of idee heeft, kan een projectplan met een verzoek voor een bijdrage indienen voor 15 november.

Het SfN-principe houdt in dat iedereen die komt genieten van een wedstrijd of evenement in de mooie natuur en de bosgebieden van de Sallandse heuvelrug, daar ook een kleine bijdrage aan levert. Die kleine bijdrage (1 euro/p.p.) gaat naar projecten die ‘de barg’ nog mooier en waardevoller maken voor mens en milieu.

Afgelopen jaar is bijgedragen aan: verleggen van de ATB-route, aanleg van een poel in het Reggedal, een kinderroute bij de Sprengenberg, bij Haarle het Voorbijgangerserf en zo meer.

Men vat de Sallandse Heuvelrug breed op. Ook de randen langs de heuvelrug, het Reggegebied en de Archemer- en Lemelerberg komen in aanmerking om projecten uit te voeren. De bijdragen komen uit het fonds van Stichting Sámen voor het NP.
Iedereen kan een project indienen. Als het project (en dat kan ook een eenmalige activiteit zijn) maar voldoet aan een aantal criteria. Die zijn terug te vinden in het document “Toetsingskader 2019”. Dat document kan men opvragen bij de secretaris van de Stichting Sàmen; zie e-mailadres.
In principe is de bijdrage 50% van de kosten. Men honoreert alleen projecten waar uit gangbare fondsen, subsidies of beheergelden geen dekking voor is.

Projecten moeten de instemming hebben van de grondeigenaar als het een inrichting- of beheerproject betreft. Men hoeft voor toekenning van de bijdrage aan het project nog niet de gehele financiering rond te hebben. Dat moet wel het geval zijn als men aan de uitvoering begint.
Als men een idee heeft en dat nog moet uitwerken, kan men dat indienen voor een Voortoets.

Aanmelden

Het is immers plezierig om al vroegtijdig een signaal te krijgen of het binnen de voorwaarden valt of om informatie te ontvangen hoe/waar men cofinanciering zou kunnen krijgen of hoe een project meer effect kan krijgen. Graag voor 15 november het voorstel indienen bij de secretaris: Herman Reimerink van de Stichting Sàmen. herman.reimerink@
gmail.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden