Infographic speerpunten begroting 2020.
Infographic speerpunten begroting 2020. (Foto: VVD Hellendoorn)
Gemeente/ politiek

VVD Hellendoorn presenteert alternatieve begroting

Nijverdal - De VVD wil dat het Hellendoorns college andere keuzes maakt in de begroting voor 2020. De voorgestelde OZB-verhoging van 25% is veel te hoog en moet minder ingrijpend zijn.

Daarnaast wil men dat de tariefsverhoging voor de sportaccommodaties wordt geschrapt. Daartoe biedt men een alternatieve begroting aan die kiest voor extra besparingen en het inzetten van de liquide middelen van de gemeente. De inwoners en de maatschappij moeten de lasten van het tekort van de gemeente niet in zijn totaliteit dragen en verdienen een alternatief.

Men zorgt er in de alternatieve begroting daarom ook voor dat niemand in Hellendoorn te hard wordt geraakt en dat de oplossing voor de financiële tegenspoed gezamenlijk gevonden én gedragen wordt. De VVD kijkt daarbij ook naar de publieksenquête die massaal door de inwoners van Hellendoorn is ingevuld. Verder luistert men naar de vele duidelijke signalen van boeren, ondernemers en ook vrijwilligers van tal van sportverenigingen. Er is een wil om invulling te geven aan dit alles; de alternatieve begroting is het resultaat. Onder het motto ‘Waar een wil is, is een weg!’ presenteert men het alternatief.

Het overgrote deel van de extra besparingen zijn intern van aard, dus binnen het gemeentehuis zelf. De ambtelijke organisatie wil de VVD vanaf volgend jaar met 5 FTE verkleinen. Verder vinden we middelen in de verscheidene fondsen die de gemeente de afgelopen jaren heeft opgebouwd. We kiezen voor extra besparingen op onder andere het Ravijn - zwem, sport zorg en korting op subsidies voor maatschappelijke organisaties. In totaal weten we hierdoor zo’n 1.500.000 euro extra ruimte in de begroting vrij te spelen.

Men gebruikt dit anderhalf miljoen om de OZB-belasting niet drastisch te verhogen en de verhoging op de tarieven voor de sportaccommodaties terug te draaien. De VVD vindt dat wonen, werken en leven in Hellendoorn betaalbaar moet blijven. Men stelt voor om in plaats van de 25% verhoging voor woningen en niet woningen te kiezen voor een verhoging van minder dan 10% voor woningen en 2,9% (inflatiecorrectie) voor niet woningen.

Natuurlijk is men zich ervan bewust dat de belastingverhoging een ingrijpende maatregel is. Als VVD zijn we in beginsel dan ook tegen OZB-verhogingen. Het is echter zo in de realiteit waarin de gemeente zich bevindt dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Die moeilijke keuzes durft de VVD te maken. We willen een alternatief en bieden een alternatief, mét oog voor de inwoners en de maatschappij.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden