Info over 75 jaar Vrijheid

NIJVERDAL - Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat we de laatste inwonersbijeenkomst hebben gehouden over de herdenking en de viering van 75 jaar vrijheid in onze gemeente Hellendoorn. Het kernteam merkt dat vele inwoners al volop aan de slag zijn gegaan met het opzetten van activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid. Hoog tijd voor een informatieavond.

Om de eerste ervaringen omtrent de opzet en uitvoering van de activiteiten met elkaar te delen en de stand van zaken te bespreken met betrekking tot de financiën, willen we iedereen die een activiteit rondom 75 jaar vrijheid organiseert of hierin geïnteresseerd is, van harte uitnodigen op woensdag 6 november in het vernieuwde Memory Vrijheids Museum. Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Wel graag even aanmelden van te voren via: 75jaarvrijheidhellendoorn@gmail.com of via de link die alle genodigden toegestuurd krijgen.

In Daarle is men onlangs van start gegaan met de uitgave van het boek 'Bericht van Groote Jan' en het vertellen van verhalen daarover in De Keet. Ook kon men genieten van een theaterstuk over de wapendropping. Ook een groot succes was het bezoek van Koningin Wilhelmina met haar gevolg aan de basisscholen. Zij heeft hoogstpersoonlijk de lespakketten '75 jaar vrijheid' overhandigd.

Meer berichten