IJspret op het Gagelmans veentje. Foto uit het archief van Jeu Geenen.
IJspret op het Gagelmans veentje. Foto uit het archief van Jeu Geenen. (Foto: )

Wie kent ze nog? IJspret op het Gagelmansveentje

Hellendoorn/Nijverdal - In onze expositie in De Smidse hangen bij de groepsfoto´s een aantal foto´s uit het archief van Jeu Geenen. Helaas ontbreekt bij dat archief een index met informatie over de foto´s die hij maakte. De foto van de ijspret is er zo een van. Een groep jongens bij elkaar op ijs van het ´vennegie´. In het verleden gebeurde het niet zo vaak dat men kon schaatsen op het Gagelmansveentje. Door de geïsoleerde ligging bevroor het veentje niet zo gauw. Als er wel ijs lag, dat dik genoeg was, werd er echter dankbaar gebruik van gemaakt. Er werden zelfs schaatswedstrijden gehouden. Van deze foto die ook in De Smidse hangt, weten we tot nu toe geen namen.
Reactie graag via info@hkhn.nl of sturen naar Historische kring, p/a Beethovenlaan 35, 7442 HC Nijverdal. De expositie in De Smidse is nog te bezoeken t/m 29 september tussen 13.00-17.00 uur.
Over de groepsfoto in de krant van 10 september kregen we enkele reacties. De heer Stolmeijer schreef dat het om de damclub gaat. David Samuel Prins was lid van de damclub. Mevrouw Dekker uit Zaandam mailde dat haar vader en twee ooms van haar op de foto staan en ze waren alle drie lid van de damclub.

Meer berichten