Lokale, publieke omroep HOi vaart nieuwe koers


Etzel Steinhage is sinds 1 januari 2019 bestuursvoorzitter van lokale omroep HOi. Hij begeleidt de omroep om te komen tot een zelfstandige, financieel gezonde, lokale, publieke omroep.
Etzel Steinhage is sinds 1 januari 2019 bestuursvoorzitter van lokale omroep HOi. Hij begeleidt de omroep om te komen tot een zelfstandige, financieel gezonde, lokale, publieke omroep. (Foto: A. van Ipenburg)

Lokale, publieke omroep HOi vaart nieuwe koers

Nijverdal - Na de zomervakantie start voor allerlei organisaties een nieuw seizoen en lokale omroep HOi vormt daarop geen uitzondering. Al in januari, met het aantreden van Etzel Steinhage als nieuwe bestuursvoorzitter sloegen zij een wat andere koers in en met de start van het nieuwe seizoen wordt daarover steeds meer duidelijk.

"Er is al vanaf 2011 druk van bovenaf naar diverse lokale omroepen om te komen tot één streekomroep," vertelt Etzel. "Omdat dat steeds maar niet van de grond kwam, vroeg het bestuur mij om advies. Toen eenmaal duidelijk was dat een fusie niet langer aan de orde was, heb ik ze geadviseerd te komen tot een zelfstandige, financieel gezonde, lokale, publieke omroep voor de gemeente Hellendoorn. Die weg zijn ze ingeslagen en ze hebben mij gevraagd zitting te nemen in het bestuur en zo ben ik bestuursvoorzitter geworden."

Subsidie en bezuinigingen
HOi is een organisatie die volledig draait op vrijwilligers en voor het voortbestaan onder andere afhankelijk is van subsidie van de gemeente. De komende tijd zullen veel organisaties gekort worden op hun subsidies, is de omroep dan nog wel levensvatbaar?
"Zeker wel," zegt Etzel vol overtuiging. "We zullen zelf drastisch moeten korten op onze uitgaven en andere inkomstenbronnen aan moeten boren, maar het is zeker mogelijk. De wettelijke norm qua subsidie blijven we natuurlijk gewoon krijgen en we hebben diverse sponsoren, adverteerders en donateurs. Een paar weken geleden zijn we begonnen met een crowdfundactie en zo hopen we uiteindelijk al onze kosten te kunnen dekken."
Etzel is namens HOi bij de commissievergadering over de bezuinigingen geweest en heeft ingesproken, maar heeft daar niet aangevoerd dat de gemeente niet op hun moest bezuinigen. "Nee, afgezien van het feit dat het waarschijnlijk geen zin heeft, is het ook niet reëel. Als ze op andere organisaties bezuinigen, kunnen ze ook op ons bezuinigen. Als lokale omroep willen we juist kijken of we de gemeente kunnen helpen bij het bezuinigen. Misschien kunnen ze ons gebruiken om hun boodschap te vertellen. Wij kunnen filmpjes maken en uitzenden op lokale televisie. Ze hebben budget om over de bezuinigingen te communiceren en als wij ze kunnen helpen hun doel te bereiken, kan daar een kleine vergoeding tegenover staan."

Kerntaken
In de mediawet staat dat een streekomroep zich moet richten op zijn eigen 'habitat'. HOi heeft besloten zich als lokale omroep aan die richtlijnen te conformeren. "Er blijft druk van bovenaf om te komen tot een streekomroep, maar onze focus ligt nu echt lokaal. Wij willen echt een magneet worden voor alle inwoners, organisaties en verenigingen in de gemeente. Ze moeten allemaal weten en voelen dat ze via ons hun boodschap kwijt kunnen. Daar zetten we ook op in met de nieuwe website die in oktober online gaat. Dat wordt een heel breed mediaportaal. Mensen kunnen straks via de site radio luisteren, tv kijken en allerlei andere ontwikkelingen volgen. Onze kerntaken zijn het verzorgen van lokale radio en tv, lokaal nieuws brengen en zo een breed publiek portaal zijn voor informatie voorziening. Daarbij hoort het leveren van informatie, cultuur en educatie. Dat zijn vereisten vanuit de mediawet."

Anders organiseren
Om ervoor te zorgen dat de omroep goed blijft functioneren, gaan ze een aantal zaken anders organiseren. "We werken nu bijvoorbeeld met diverse redacties," legt Etzel uit. "Voor de radio, tv, kabelkrant en die wisselen elkaar af. We willen naar één centrale redactie, zodat de verschillende disciplines bijvoorbeeld makkelijker materiaal van elkaar kunnen gebruiken. En dan is het voor de 100 vrijwilligers duidelijker wie wat doet."

Beeldvorming
Voor de algemene beeldvorming noemt Etzel wat bedragen met betrekking tot lokale omroep HOi. In 2012 kon de omroep nog rekenen op 48.000 euro subsidie. Dit jaar zouden ze 30.000 krijgen, maar dat werd 25.000 (daar zijn de omroep en gemeente nog niet over uitgesproken...). In 2020 blijft er 18.000 euro subsidie over. Dat lijkt toch een aanzienlijk bedrag. De omroep heeft echter 24.000 euro vaste kosten. Ongeveer de helft daarvan hebben ze nodig voor hun huisvesting, de rest gaat op aan distributie. Om alle signalen (radio, tv, internet en kabelkrant) bij de mensen thuis te krijgen dus. En dan zijn er nog de nodige bijkomende kosten.

Hun nieuwe website (gebouwd door Moddit) is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Op korte termijn wordt er geen analoog tv-signaal meer doorgegeven en er zijn tekenen dat er een einde komt aan de FM. Natuurlijk houdt HOi alle inwoners van deze gemeente via hun eigen kanalen op de hoogte!

hoimedia.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden