Foto:

Seminars Ezra gemeente

Nijverdal - De Evangelische gemeente Ezra houdt een aantal seminars met Dato Steenhuis als spreker. Het thema van deze seminars is 'Het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie' (Openbaring 19:10). De eerste vindt plaats op zondag 8 september, van 19.00 tot 20.00 uur. De overige seminars zijn steeds op de tweede zondag van de maand. Iedereen die hier belangstelling voor heeft, kan deze seminars gratis volgen. Ze houden wel een collecte als tegemoetkoming in de kosten.

De volgende onderwerpen komen bij de seminars aan bod:
08 september: 'Waar staan we nu?' (Brief van Judas)
13 oktober: 'Waar staan we straks?' (Openbaring 4 en 5)
10 november: 'Komt onze tijd uit de lucht vallen?' (Ezechiël)
08 december: 'Wie is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest?' (Joh.)
12 januari: 'De Bijbel de norm of het milieu?' (Deuter.)
09 februari: 'Voedselschaarste in de kerk.' (Lucas)
08 maart: 'Israël in Gods plan.' (Jeremia)
12 april: 'Nieuwe schepping op mars?' (Job)
10 mei: 'Aanbidding in voetbal en festival?' (Elia)

Koffie en nagesprek
Na elk seminar is er koffie en tijd voor een nagesprek. Voor de kosten zal er een collecte worden gehouden. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Dato Steenhuis via 06 549 00 016 of datosteenhuis@gmail.com.

Meer berichten