Een schaapskudde met herder en hond op de heide is een prachtig gezicht. Bovendien is het goed voor de natuur. (Foto: Tom Schoonhoff)
Een schaapskudde met herder en hond op de heide is een prachtig gezicht. Bovendien is het goed voor de natuur. (Foto: Tom Schoonhoff) (Foto: Tom Schoonhoff)

Ontmoet boswachter en schapen

Nijverdal - Meer weten over schapenbegrazing en de mooie effecten ervan op natuur? Boswachters van Natuurmonumenten staan op zondag 8 september tussen 11.00 en 15.00 uur tussen de Sprengenbergerweg en de Van Heekweg op de Sallandse Heuvelrug om tekst en uitleg te geven.

Heb je wat langer de tijd, loop dan even met ze mee en zie wat beheeringrepen als heidebranden en tijdelijke akkers als effecten hebben voor het leven op de heide. Deelname is gratis.

Schapen op de heide, met herder en honden. Een mooi nostalgisch plaatje én onmisbaar voor gezonde heide. Schapen zorgen er namelijk met hun gegraas voor dat heide gezond blijft én ze houden jonge boompjes kort. Ook verspreiden schapen in hun vacht de zaden van uitgebloeide kruiden naar nieuwe groeiplaatsen en stimuleren met hun mest het bodemleven. Planten, insecten en vogels hebben hier enorm veel baat bij.
De kudde graast op de heide tussen de Sprengenbergerweg en de Van Heekweg, maar helaas kunnen we nu nog niet zeker zeggen waar precies. Vanaf Erve De Pas wandel of je fiets je er binnen 10 minuten heen.

Natuurmonumenten werkt de komende jaren, met Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer, aan heideherstel. We doen dat door heide uit te breiden en door schapenbegrazing, maaien, branden en bekalken van de heide.

Meer berichten