Een brandstofloze auto ontwerpen en maken is een van de activiteiten die in het zomerprogramma van de Maakplaatsen Free Energy staan.
Een brandstofloze auto ontwerpen en maken is een van de activiteiten die in het zomerprogramma van de Maakplaatsen Free Energy staan. (Foto: )

Maakplaatsen Free energy deze zomer in heel Twente

Nijverdal/regio - Twente wil bij uitstek de regio zijn die mogelijkheden biedt voor ontwikkeling, innovatie en onderzoek. Als innovatieve maakregio heeft Twente burgers nodig die geïnteresseerd zijn in techniek en in staat zijn om in een technologische omgeving te werken.

Vandaar dat de Twentse Maakplaatsen deze zomer het High Tech programma 'Free Energy' presenteert voor kinderen in heel Twente, ook bij de bibliotheek in Nijverdal. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen in de zomervakantie zelf energie opwekken. Ze worden zo op speelse wijze bewust gemaakt van het belang van duurzaamheid en groene energie.
Iedere schoolvakantie worden workshops aangeboden bij de lokale maakplaatsen, zoals bibliotheek en/of kulturhus. Het High Tech programma richt zich op nieuwe technologieën, zoals AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), gaming en als eerste op 'Free Energy'. Om technologie, digitalisering en maakprocessen beter te verankeren in de regio zijn de Twentse Maakplaatsen in het leven geroepen. Tijdens de zomervakantie worden meerdere activiteiten aangeboden.

Wat kun je deze zomer doen?
Workshop zelfrijdende auto (6-9 jaar). Ontdek tijdens de workshop hoe je een autootje kunt laten rijden zonder brandstof en bouw je eigen autootje.
Workshop propeller/zonne-energie (10-12 jaar). Bouw een zonnecel met losse elektronica onderdelen en stuur daarmee een propeller aan.
Opgeven kan via www.tetem.nl/zomer.

Meer berichten