Om volwaardig deel te nemen aan de huidige maatschappij, moet je digitaal vaardig zijn.
Om volwaardig deel te nemen aan de huidige maatschappij, moet je digitaal vaardig zijn. (Foto: Portra)

ZINiN Bibliotheek helpt 'digibeten'

Nijverdal - De ZINiN Bibliotheek is op zoek naar vrijwilligers, die digitaal zeer vaardig zijn. Zij zullen worden ingezet tijdens de inloopspreekuren, cursussen en andere activiteiten in het digitale aanbod van ZINiN.

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen burgers onvoldoende basisvaardigheden om volwaardig mee te doen in de samenleving. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld niet in staat zijn om via overheid.nl zaken te regelen, verkeerd hun medicijnen innemen omdat ze de bijsluiter niet goed kunnen lezen of toeslagen mislopen omdat ze niet weten hoe ze die moeten aanvragen.

De ZINiN Bibliotheek speelt met BreinReis-activiteiten een belangrijke rol bij het bevorderen van de informatie en digitale vaardigheden van de inwoners van onze gemeente. Om dit groeiende aanbod aan activiteiten mogelijk te (blijven) maken is de ZINiN Bibliotheek op zoek naar digi-vaardige vrijwilligers die bereid zijn niet digi-vaardige mensen te helpen.

Meer informatie geeft de heer R. J. Lueks via renelueks@zinin.com of 06-29256601.

Meer berichten