Het was een gezellige inburgeringsceremonie, waar de inburgeraars in het bijzijn van familie en vrienden hun certificaat ontvingen.
Het was een gezellige inburgeringsceremonie, waar de inburgeraars in het bijzijn van familie en vrienden hun certificaat ontvingen. (Foto: )

Inburgeraars krijgen na lang traject hun certificaat

Nijverdal/Hellendoorn - Tijdens een gezellige inburgeringsceremonie in de Holtink, georganiseerd door het ROC van Twente en Vluchtelingenwerk, kregen woensdag 19 juni vierendertig Hellendoornse inburgeraars hun certificaat uit handen van de burgemeester.

De inburgeraars, afkomstig uit landen als Oeigoerië, Honduras, Oekraïne, Syrië, Iran, Irak, Indonesië en Eritrea, hebben voldaan aan hun inburgeringsplicht. Tijdens dit lange traject wordt niet alleen Nederlands geleerd.De cursisten doen ook kennis op over de Nederlandse maatschappij en oriënteren zich op de arbeidsmarkt. De uitreiking van het certificaat is voor velen een belangrijke gebeurtenis. Voor het merendeel van de mensen geldt dat ze al goed hun weg hebben gevonden in de Nederlandse samenleving, bij een sportclub zitten, werk hebben of vrijwilligerswerk doen.

De succesvolle afsluiting van de inburgering is noodzakelijk voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Velen gaan verder met taallessen om hun Nederlands en kennis over Nederland verder te verbeteren. Het ROC en VluchtelingenWerk vullen elkaar hierin mooi aan.

Meer berichten