Foto:

De Welle behaalt keurmerk personenalarmering

Nijverdal - Stichting De Welle, de welzijnsorganisatie in Wierden en Hellendoorn, heeft op 21 mei het WDTM certificaat in de wacht gesleept. WDTM staat voor Wonen Diensten Techniek voor Mensen. Het certificaat is een getuigschrift en bewijst dat het systeem echt veilig is. Stichting De Welle biedt al ruim 10 jaar personenalarmering aan voor ouderen maar ook voor mensen met een beperking. Deze groep blijft tegenwoordig zo lang mogelijk thuis wonen. Personenalarmering is een van de zaken die dat voor deze mensen mogelijk maakt.

De beoordelende organisatie KIWA was een hele dag op bezoek bij De Welle en sprak met medewerkers van de (financiële) administratie en de eigen technische dienst. Ook zijn de vrijwillige monteurs stevig aan de tand gevoeld. Het bleef echter niet bij praten alleen. In de praktijk moet het kloppen en dus werd uitvoerig gecontroleerd of De Welle aan alle kwaliteitseisen voldoet. Voldoen de apparaten aan alle technische eisen, hoe en hoe snel wordt er gereageerd op storingen en hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag en de werkelijke aansluiting? Alle werkzaamheden vanaf aansluiten tot beëindigen van de personenalarmering werden nauwkeurig onder een vergrootglas gelegd.

Aan het einde van de dag gaf KIWA aan geen enkel minpunt te hebben kunnen ontdekken.

Wilt u meer informatie over personenalarmering? Neem dan contact op met Stichting De Welle via 0548-638810. Mailen kan naar alarmering@stichtingdewelle.nl.

Meer berichten