Afval scheiden is nieuwe norm bij CSG Reggesteyn

Nijverdal - Wie door Reggesteyn op de locatie Willem de Clercqstraat in Nijverdal loopt, ziet verspreid over de school opvallende, zelfgemaakte afvalbakken staan. Deze afvalbakken maken het mogelijk om vier verschillende soorten afval te scheiden. De leerlingen van Reggesteyn hebben samen met de schoolleiding, docenten en de gemeente Hellendoorn werk gemaakt van de gescheiden afvalinzameling.

Het restafval in de gemeente bestaat voor circa 80% uit herbruikbare grondstoffen. Deze grondstoffen worden veelal onnodig verbrand, in plaats van gerecycled. Correcte afvalscheiding levert daarom een belangrijke bijdrage aan een gezond en duurzaam milieu. Dit signaal wordt landelijk in toenemende mate erkend, zo ook bij de vestiging Willem de Clercqstraat van Reggesteyn.

Het was de zomer van 2018, toen een viertal leerlingen in samenwerking met docenten de basis legden om aan de slag te gaan met de gescheiden inzameling van afval op school. Het thema afvalscheiding is daarna ook bij leerlingen onder de aandacht gebracht tijdens voorlichtingslessen. De bewustwording bij de leerlingen over het belang van afval scheiden en recyclen is hiermee vergroot.
Deze week hebben vier leerlingen van Reggesteyn, die aan het project hebben gewerkt, op ludieke wijze ieder een afvalbak voor de vier verschillende soorten afval onthuld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden